Internetové aplikace pro řízení

Základní informace - Internetové aplikace pro řízení

Název práce: Internetové aplikace pro řízení

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA

Daň z příjmu fyzických osob

Současná praxe většiny škol v oblasti forem komunikace s rodiči žáků je pořádání třídních schůzek, informování pomocí žákovské knížky, osobní návštěvy rodičů ve škole na pozvání školy, dny otevřených dveří. Některé školy využívají intenzivně všechny tyto formy a ještě mnoho dalších. Naopak další zůstávají u tradičních třídních schůzek a dopisování si prostřednictvím žákovské knížky.
Jednou z možností je zlepšit vzájemnou komunikaci obou stran. A učitel by měl být ten, kdo je vzdělanější v oblasti pedagogiky a psychologie a měl by umět vytěžit i z napjatých a těžkých situací. To může dokázat pouze svými znalostmi, přirozenou autoritou a vlastním příkladem.

V dnešní době existuje řada možností, jak situaci zlepšit. Učitelé nemohou očekávat, že zlepšení přijde ze strany rodičů. Ti jsou dnes daleko více zaneprázdněni prací a starostí o slušné zabezpečení rodiny. Nemělo by to být na úkor dítěte, situace však ukazuje, že opak je pravdou. Na druhé straně se zrychluje tok informací, a tak i škola může využít těchto moderních způsobů komunikace. Ti rodiče, kteří jsou plně vytíženi, ale mají o své dítě zájem, rádi nadstandardních možností využijí.
Poslední roky se ověřoval projekt ŠKOLA ONLINE, jehož součásti je i manažerský systém školy KATEDRA a nadstavba pro rodiče ŽÁKOVSKÁ. Vše je on-line, přístupné odkudkoli a kdekoli, kde je připojení na internet. Data jsou zabezpečena a každý z rodičů, pokud je v systému registrován, se může během několika minut podívat na docházku svého dítěte i na jeho učební výsledky.
Pokud se chceme s tímto on-line produktem seznámit blíže, můžeme si jej sami vyzkoušet ve volně přístupné demo verzi.
Výhody tohoto systému

  • je on-line a je velmi levný
  • rodiče mohou mít informace o svých dětech a studentech v momentě, kdy je škola zadá do systému
  • ředitel má unikátní a stále aktuální přehled o své škole, učitelích i žácích
  • v ceně jsou všechny moduly systému: docházka, hodnocení, rozvrh, administrace, přehled o odpracovaných hodinách učitelů, inventář, pokladna a další.
  • škola nemusí nic instalovat ani zálohovat
  • program se zkvalitňuje na základě požadavků ze škol
  • zabezpečení je zaručeno ve smlouvě

Už mnoho bylo řečeno a napsáno o tom, jak konzervativní skupinou jsou právě učitelé. Ono to v jistém slova smyslu je zapotřebí, protože jinak by se neustále něco měnilo. I teď je toho poměrně hodně. Přesto je však třeba říci, že se ty dobré věci obvykle velmi těžce rodí a překonávají počáteční nedůvěru učitelů. Když se pak právě učitel přesvědčí o jejich správnosti, stane se velkým obhajovatelem a propagátorem. Skutečně tím nejtěžším pro ředitele při zavedení nové myšlenky je změna dosavadního stylu práce a myšlení lidí.
Jaký ředitel, taková škola. To platilo a bude platit. Příkladem je rozvoj počítačů. Někteří ředitelé záhy pochopili důležitost počítačové gramotnosti ve svých školách, a tak přes Ondry, Sinclery, IQ 151 se dopracovali až k prvním učebnám PC. To se psal zhruba rok 1993. Tyto školy ve své většině zůstaly těmi, na které se z programu INDOŠ v roce 2002 nedostalo. Ale jejich ředitelé se ve své většině nezlobí. Jsou na tom s vybavením a připojením obvykle lépe než dodané školy. Toto je případ školy, kde učím.
Podobně to však platí i s využíváním moderních metod výuky, vzděláváním učitelů a komunikaci s rodiči. Mnoho dobrých myšlenek a předsevzetí kazí nepovedená mzdová politika, peníze však ve školství nikdy nedokázaly rozlišit ty dobré od špatných. Je na řediteli, aby i on v současné době dokázal své učitele hodnotit a ukázal jim i věci pozitivní.

Tvořivá práce, pěkný vztah se svými žáky, radost z dětské radosti, eliminace nepěkných jevů ve své třídě, dobrý vztah s rodiči. To vše může být výsledkem rozšíření komunikace učitele a rodiče. Jako rodič ze zvědavosti nahlédnu svému dítěti do elektronické ŽÁKOVSKÉ a ejhle! Můj potomek se včera nepochlubil, že dostal čtyřku z diktátu, a dokonce už je to druhá! ... A tady 4 hodiny nebyl ve škole? ... Ale v žákovské knížce nic neměl, tu jsem včera prohlížel. Zkusím zavolat jeho učitelce, uvidím. No, to mne docela překvapuje,... že zapomněl žákovskou? ... už třikrát? Aha.. a nebyl předevčírem ve škole? Mohu se za Vámi někdy zastavit?

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde