Internet a intranet ve vzdělávání dospělých

Základní informace

Název práce: Internet a intranet ve vzdělávání dospělých

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 72 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Vladimíra Beránková

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0096 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Bakalářská práce popisuje různé způsoby aplikace internetové sítě ve vzdělávání od prostého vyhledávání informací po kompletní vzdělávací kurzy. Objasňuje pojem e-learning, jeho vznik, vývoj, technologické formy, výhody a nevýhody. Popisuje statické použití Internetu zahrnující textové zdroje informací a dynamické použití v rámci multimediálních výukových zdrojů, komunikačních nástrojů, výukových simulací a her. Dále představuje e-learning jako kompletní vzdělávací systém řízeného samostudia, virtuální třídu a virtuální univerzitu.


Obsah

1. ÚVOD
2. TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ
2.1. CO JE INTERNET A INTRANET
2.2. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
2.3. INTERNET VE VZDĚLÁVÁNÍ
3. POJETÍ, FORMY A HISTORIE E-LEARNINGU
3.1. DEFINICE E-LEARNINGU
3.2. RŮZNÁ POJETÍ E-LEARNINGU
3.3. HISTORIE E-LEARNINGU
60. léta 20. století
80. léta 20. století
90. léta 20. století
Přelom 20. a 21. století
1990 – 1999: CBT = COMPUTER BASED TRAINING
1997 – 1999: WBT = WEB BASED TRAINING
1999 – 2005: LMS a LCMS
4. ZPŮSOBY APLIKACE INTERNETU A INTRANETU VE VZDĚLÁVÁNÍ
4.1. STATICKÉ POUŽÍTÍ WEBU neboli PŘEVÁŽNĚ TEXTOVÉ
Vyhledávání informací
Blogy a blogování
Elektronické encyklopedie, Wikipedia
E-Books a Wikibooks
Digitální knihovny
4.2. DYNAMICKÉ neboli MULTIMEDIÁLNÍ POUŽITÍ WEBU
Online multimediální vzdělávací zdroje a testy
Interaktivní komunikační nástroje
Interaktivní přístup k programovému vybavení
Výukové hry a simulace
4.3. KOMPLETNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY (LMS) A VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY
E-learningový tým
Harmonogram e-learningového studia
Nástroje v rámci e-learningu
Virtuální třída a virtuální univerzita
5. VÝHODY A NEVÝHODY E-LEARNINGU
6. ZÁVĚR
SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Klíčová slova

Internet, intranet, e-learning, vzdělávání dospělých, learning management system, informační technologie, elektronické dokumenty, elektronické komunikační nástroje, digitální knihovny, elektronické encyklopedie, virtuální univerzita, virtuální třída, výukové hry, výukové simulace

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0096 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde