Informační gramotnost v ČR a teleworking

Základní informace - Informační gramotnost v ČR a teleworking

Název práce: Informační gramotnost v ČR a teleworking

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Radim Ostruszka

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Informační gramotnost v ČR a teleworking

Pokud budeme chtít porozumět problematice teleworkingu v České republice, je nutné analyzovat počítačovou gramotnost samotných občanů, podle níž se také odvíjí rozvoj celého teleworkingu. S tímto úzce souvisí i informační gramotnost, což je stručně schopnost rozeznat potřebu informací, umět je vyhledat a efektivně využít. Nejčastěji používaná definice informační gramotnosti z roku 1989 ve zprávě Komise pro informační gramotnost zní: „K dosažení informační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat, kdy potřebuje informace, a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich další mohli učit. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu.“ Člověk v dnešní společnosti vyhledává informace především na internetu a k tomu je nutný počítač a jisté znalosti pro jeho ovládání. Počítačová gramotnost tak vlastně vyjadřuje schopnost pracovat s nejčastěji využívaným programovým vybavením, umět používat internet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracování informací, což je pro typ organizace práce, jakým je teleworking, již nutností. V roce 2009 byl proveden rozsáhlý a kvalitní výzkum informační gramotnosti se zaměřením na počítačovou gramotnost. Průzkum byl proveden během šesti měsíců Ministerstvem informatiky ČR ve spolupráci s marketingovou agenturou STEM/MARK. Ministerstvo oznámilo, že toto šetření se mělo stát zdrojem informací pro jeho práci, tvořilo základ pro vyhlašování dotačních titulů ministerstva a výsledky budou použity pro srovnání se zeměmi v Evropské Unii.

Klíčová slova

Teleworking, informační gramotnost, informace, počítačová gramotnost, informační technologie, ministerstvo informatiky, certifikát

Obsah

1 Podmínky pro teleworking v České republice
1.1 Počítačová gramotnost v ČR
1.1.1 Počítačová gramotnost ČR v rámci konceptu ECDL
2 Teleworking v ČR

Stažení práce - Informační gramotnost v ČR a teleworking

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0469 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde