Digitální zpracování obrazové informace

Základní informace

Název práce: Digitální zpracování obrazové informace

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 81 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0132 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Moje práce se zabývá digitálním zpracováním obrazové informace. Úvodní část je věnována seznámení s metodami rekonstrukce, zvýraznění a analýzy obrazu. Dále jsou popsány různé formy degradace obrazu a metody jejich odstraňování. Návrh a popis několika filtrů pro redukci šumu a ukázka filtru na praktickém příkladu.

Obsah

1.Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Barevné modely
3.1. Jak vzniká barva
3.2. Hranice technologií, nastavení a správa barev
3.3. Správa barev ICC
3.4. Specifikace sRGB
3.5. Barevné modely
3.6. Model RGB
3.7. Model CMYK
3.8. Model HSB
3.9. Model L* a* b
4. Grafické formáty
4.1. Obecná charakteristika grafických formátů
4.2. Vektorové versus Bitmapové formáty
4.3. Rozlišení obrazu
4.4. Komprese dat
4.5. Neztrátová komprese
4.6. Ztrátová komprese
4.7. BMP – Microsoft Windows Bitmap
4.8. TIFF – Tagged Image File Format
4.9. Compuserve GIF – Graphics Interchange Format
4.10. JPEG – Joint Phographic Experts Group
4.11. PNG – Portable Network Graphics
5. MATLAB
5.1 Přehled použitých funkcí z MATLABU
6. Digitální zpracování obrazu
6.1 Rekonstrukce obrazu
6.1.1 Typy šumu
6.1.4. Ostření obrazu
6.2. Zvýraznění obrazu
6.2.1 Histogram
6.2.2 Prahování
6.2.3 Isofoty
6.2.4 Isocolory
6.2.5 Čáry se stejným obsahem dané barvy
6.2.6 Redukce škály úrovní šedi
6.2.7 Zvětšení obrazu
6.3.Analýza obrazu
7. Degradace zobrazeni a její odstranění
7.1. Vady snímače a objektivu
7.1.1. „Dead pix“ - mrtvý pixel
7.1.2. „Hot pix“ – horký pixel
7.1.3. Blooming
7.1.4. Aberace – barevná vada
7.2. Aliasing
7.3. Různé typy šumů a filtry na jejich odstranění
7.3.1. Druhy šumů
7.3.2. Opakované pořízení obrazu
7.3.3 Filtrace šumu
7.4. Druhy filtrů
7.4.1.Konvoluce
7.4.2. Typy konvolučních filtrů
7.4.4. Fourierova transformace
7.5. Fourierův obraz
7.6. Shanonův vzorkovací teorém
8. Ostření obrazu za použití více obrazů s různou hloubkou ostrosti
8.1. Získání vstupních obrazů
8.2. Řešení
9. Závěr
10. Literatura

Klíčová slova

Digitální zpracování, Obrazová informace, Barevné modely, Šum, Filtr, Fourierova transformace, konvulace, degradace, ICC, sRGB, RGB, CMYK, HSB, L* a* b, MATLAB, Grafické formáty, Blooming, Isofoty, Isocolory, Prahování, Vektor, Bitmapa

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0132 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde