Design webových prezentací jako prostředek pro komunikaci se zákazníkem

Základní informace

Název práce: Design webových prezentací jako prostředek pro komunikaci se zákazníkem

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 50 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Jiří Tomášek

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0260 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce popisuje komplexně design webových prezentací a přehled používaných stylů a technologií v posledních letech. Nejprve vás úvodní kapitola seznámí s tím, co je to design a k čemu je dobrý. Poučí vás, že designéři nejsou jen obyčejní grafici, ale snaží se grafiku spojit s přehledností tak, aby byl web uživatelsky příjemný. Druhá kapitola vás seznámí se základními pojmy webové prezentace a principy jejího fungování, základním rozdělením webových prezentací, co je to webdesign a se základními pravidly designu. Poté jsou v třetí kapitole uvedeny užitečné informace o stylech, postupech a technologiích, které je dobré vhodně využívat, aby byl web příjemný nejen z grafického hlediska, ale i z hlediska přehlednosti a funkčnosti. V kapitole čtvrté je ukázáno použití jednotlivých stylů a technologií na konkrétních příkladech. V poslední, páté kapitole, se nachází úvaha o možném dalším vývoji designu webových prezentací.

Webdesign je důležitým faktorem, který ovlivňuje úspěšnost webu. Pojem webdesign nezahrnuje pouze tvorbu visuálního efektu, ale je studií technologických, pojmových a estetických omezení. Obecně se uvádí, že máme přibližně 15 vteřin na to, abychom zaujali nového návštěvníka webu, sdělili mu, kde se ocitl, jaké informace tu najde a jakým způsobem se k nim dostane. Proto se samovolně vyvinuly webové konvence, na které jsou uživatelé již dnes zvyklí.
Dnes jsou zařízení nutné k vytváření kvalitního výtvarného řešení přístupné každému. Potřebujete pouze osobní počítač a některý z grafických programů. Už nemusíte platit odborníkům, když si chcete zhotovit vlastní prezentaci. Vše si můžete vytvořit sami, přímo na svém pracovním stole. Není to úžasné? Možná že ano, možná že ne. Je nesporně pohodlné, že dnes máme možnosti, jak si sami graficky upravit jakýkoli materiál, ale získat potřebné znalosti není tak jednoduché, jako si pořídit technické vybavení. Grafické programy z vás neudělají výtvarníky, stejně jako se při nákupu biče a stoličky nestanete automaticky krotitelem Ivů. Jde pouze o nástroj, nikoliv o řemeslo jako takové. Pokud ke svým pracovním nástrojům nemáte ještě jistý výtvarný cit, pak svépomocí žádné peníze neušetříte. Kde zůstane radost z toho, že jste ušetřili na službách odborníka, když výsledek vaší práce bude vypadat neprofesionálně? Jedním z problémů grafického designu je skutečnost, že nemá žádná všeobecně platná pravidla. Vše je relativní a nelze postupovat podle určených bodů. Nástroje a techniky efektně použité v jednom případě nemusí být nutně dobré v jiném. Například orámujeme-li velkým množstvím bílého prostoru reklamu, přitáhneme k ní pozornost čtenáře. Naopak široký okraj na stránkách zpravodaje může vést k tomu, že text působí prořídle a nevábně. Nebo si vezměte jednotlivé druhy písma. Kombinace jednoho typu pro text a druhého pro nadpisy se může skvěle vyjímat v návodech k použití, ale na letácích oznamujících hudební koncert v parku bude pravděpodobně působit příliš nevýrazně.
Kdyby bylo možné design regulovat souborem striktních a neměnných pravidel, pak by počítačové programy nahradily zcela umělce. Výsledkem by byla jednotvárnost, která by zbavila svět pestrosti a barevnosti. Z toho plyne, že designéři chápou a musí chápat teorii nikoli jako neměnný zákon, ale jako vodítko. V oblasti grafických návrhů existuje řada pravidel, obvyklých postupů a technik prověřených časem. Slouží designu jako návody a nástroje a každý dobrý designér by je měl znát. Stejně tak důležitá je však i schopnost umět zvolit nejvhodnější nástroje pro ten který projekt.

Klíčová slova

Design, Webdesign, Webová prezentace, Webdesignové technologie, Služba www, WWW stránky, Adresa webové prezentace, Design webových prezentací, Pravidla designu, Návrh webu, Domovská stránka, Designové standardy, HTML, XHTML, CSS, Adobe Flash

Obsah

1. Úvod
2. Vymezení pojmů
2.1 Pojem webová prezentace a principy jejího fungování
2.1.1 Služba www
2.1.2 Webová prezentace
2.1.3 WWW stránky z hlediska technického
2.1.4 Adresa webové prezentace
2.2 Základní rozdělení webových prezentací
2.3 Webdesign, vztah mezi designem a webdesignem
2.3.1 Design webových prezentací
2.4 Základní pravidla designu
2.4.1 Účel, Proporce
2.4.2 Přehlednost, Jednota
2.4.3 Kontrast, Celkový obraz
2.4.4 Umírněnost, Důraz na detail
3. Popis používaných stylů a technologií
3.1 Mřížky, práce s textem, odrážky, firemní loga
3.2 Písmo a jeho struktura
3.3 Základní stavební kameny grafického designu
3.4 Ilustrace a fotografie
4. Použití jednotlivých stylů a technologií na určitých příkladech
4.1 Jak skutečně používáme web
4.2 Návrh webu a správné rozvržení domovské stránky
4.2.1 Návrh webu
4.2.2 Domovská stránka
4.3 Rozdělení webových prezentací a styl designu k danému odvětví a účelu
4.3.1 Slogan a úvodní upoutávka
4.4 Internetový versus intranetový design
4.4.1 Vývoj designu a organizace webů
4.4.2 Designové standardy
4.4.3 Zaměření návrhů na uživatele
4.5 HTML, XHTML, CSS či Adobe Flash?
4.5.1 Webové standardy
4.5.2 Layout: Tabulky, rámce, Flash, CSS
5. Úvaha o možném dalším vývoji designu webových prezentací pro podporu zákazníků
5.1 Tři základní pilíře moderního webu
5.1.1 Uživatelský prožitek
5.1.2 Přístupnost
5.1.3 Ekonomická návratnost a efektivita
5.1.4 Budoucnost webových technologií
5.2 Prognózy odborníků
Závěr
Seznam použité literatury a seznam použitých obrázků


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0260 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde