Bezdrátové lokální počítačové sítě

Základní informace

Název práce: Bezdrátové lokální počítačové sítě

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 61 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Petr Čejka

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0005 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

 

Souhrn

Bakalářská práce se zabývá návrhem, správou, zabezpečením a konfigurací bezdrátových sítí, především pak sítích založených na normách IEEE 802.11, neboli WiFi (Wireles Fidelity). Literární rešerše popisuje krátkou historii vývoje bezdrátových sítí. Následuje podrobný popis normy 802.11 a jejich služeb. Dále je uveden přehled aktivních a pasivních prvku WiFi sítí. Následující kapitola se zabývá především správou a konfigurací WiFí sítí, jsou zde popsány nejdůležitější služby a možnosti jejich konfigurace. Neopomenutelnou problematikou je bezpečnost WiFi sítí, proto je ji také věnovaná samostatná kapitola, ve které jsou popsány základní bezpečnostní mechanizmy. Na závěr, je uvedena praktická ukázka konfigurace přístupového bodu a klientské stanice.

 

Klíčová slova

LAN, MAN, WAN, rozprostřené spektrum, peer-to-peer sítě, serverové sítě, WLAN, IEEE 802.11, Bluetooth, HiperLAN, WinMax, WiFi, model OSI, topologie WiFi sítí, přístupový bod, síťový adaptér, anténa, DHCP server, NAT, filtrování, firewall, přesměrování portů, VPN, WEP, EAP, autentizace, šifrování, WPA.

 

Obsah

1 Úvod
2 Cíl práce a metodika
3 Počítačové sítě
3.1 Typy sítí
3.1.1 LAN
3.1.2 MAN
3.1.3 WAN
3.1.4 PAN
3.1.5 Sítě typu peer-to-peer
3.1.6 Serverové sítě
3.2 Bezdrátová síťová komunikace
3.2.1 Přenosové techniky
3.2.2 Přehled bezdrátové radiové technologie
3.2.3 Hlavní normy radiokomunikačních bezdrátových sítí
3.2.4 WiFi
3.3 Podrobný popis IEEE 802.11
3.3.1 IEEE 802.11 a model OSI
3.3.2 Topologie bezdrátové sítě
3.4 Hardwarové vybavení bezdrátových sítí
3.4.1 Přístupový bod (Access point)
3.4.2 Softwarový přístupový bod
3.4.3 Síťový most
3.4.4 Bezdrátový opakovač (repeater)
3.4.5 WiFi Síťový adaptér
3.4.6 Antény
3.4.7 Konektory a kabelová vedení
4 Správa sítí
4.1 Správa a konfigurace přístupového bodu
4.1.1 Možnosti konfigurace přístupových bodů
4.1.2 Přístup na internet
4.1.3 DHCP server
4.1.4 Veřejné a privátní IP adresy
4.1.5 Firewall
4.1.6 DMZ – demilitarizovaná zóna
4.1.7 Přesměrování portů
4.1.8 Filtrování
4.1.9 VPN (Virtual Private Network)
5 Bezpečnost sítí
5.1 Šifrování
5.1.1 WEP (Wired Equivalent Privacy)
5.2 Autentizace
5.2.1 Open-system autentizace
5.2.2 Shared-key autentizace
5.2.3 Filtrování adres
5.2.4 802.1x, EAP (Extensible Authentication Protocol)
5.3 WPA (WiFi Protected Access)
5.4 IEEE 802.11i
5.5 Základní kroky k zabezpečení Wifi sítě
6 Návrh a správa konkrétní sítě
6.1 Konfigurace přístupového bodu
6.1.1 Základní nastavení
6.1.2 Pokročilá nastavení
6.2 Konfigurace klienta
7 Závěr
8 Seznam Literatury
9 Přílohy
9.1 Seznam obrázků
9.2 Zdroje obrázků
9.3 Slovník pojmů a zkratek

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0005 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde