Modelování business procesů

Základní informace

Název práce: Modelování business procesů

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 64 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martin Stupka

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0179 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Těžištěm této diplomové práce je modelování podnikových procesů, které je předvedeno na praktickém příkladě. Druhá kapitola vysvětluje hlavní cíle práce a metodiku k jejich splnění. Třetí kapitola blíže přibližuje čtenáři oblast modelování podnikových procesů. Jsou zde popsány základní metodiky procesního modelování, metody a přehled důležitých vývojových nástrojů. Informace k této části jsou čerpány z knih a z internetu od různých autorů. Na závěr kapitoly je uvedeno zhodnocení a kritický pohled modelovacích jazyků. V kapitole čtvrté následuje vlastní praktická ukázka použití těchto metod na konkrétním příkladu (IS Edoktorand). Popisuje se podrobněji IS, jeho procesy, funkční okruhy, funkčnost, požadavky a také přínosy finální aplikace. V této části je také podrobněji vysvětlena architektura SOA(Servisně orientovaná architektura). Tuto architekturu používá vývojový nástroj Metastorm Provision, který je používán při modelování procesů v této práci. Závěrem jsou uvedeny výsledné modely podnikových procesů (Workflow model, Business Class Model). Tato kapitola představuje hlavní přínos této práce. Důležitost správného postupu v prvních krocích (fázích) životního cyklu vývoje softwaru a informačních systémů neustále stoupá a proto téma, kterým se práce zabývá se stává stále důležitější.

Klíčová slova

Proces, Informační systém, IS, Modelování, Metastorm Provision, Servisně orientovaná architektura, Modelování business procesů, Business Process Modeling, SOA

Obsah

1. Úvod
2. Motivace a zadání
2.1 Motivace
2.2 Zadání
3. Literární rešerše
3.1 Metodiky modelování
3.1.1 Metodika Hammera a Champyho
3.1.2 Metodika T. Davenporta
3.1.3 Metodika Manganelliho a Kleina
3.1.4 Metodika Kodak
3.1.5 Metodika DoD
3.1.6 Metodika ARIS prof. Scheera
3.1.7 Metodika Participatory Process Prototyping prof. Gappmaiera
3.1.8 Metodiky modelování business procesů
3.2 Metody a techniky modelování podnikových procesů
3.2.1 UML
3.2.2 Metoda modelování ARIS prof. Scheera
3.2.3 BPMN
3.2.4 BPML
3.2.5 BPMN
3.3 Nástroje pro modelování podnikových procesů
3.4 Důležité nástroje
3.4.1 Nástroje ARIS
3.4.1 ARIS Toolset
3.4.2 Proforma ProVision BPMx
3.4.3 Proforma ProVision Enterprise
3.5 Zhodnocení literární rešerše
3.6 Kritický pohled na modelovací jazyky
4. Model business procesů části školního IS
4.1 SOA
4.2 Podnikové modely
4.3 Workflow
4.3.1 Sestavení studijního plánu
4.3.2 Process activities sestavení studijního plánu
4.3.3 Doplňkový proces studijní plán
4.3.4 Změna studijního plánu
4.3.5 Process activities změna studijního plánu
4.4 Business class diagram
4.5 Kompletní přehled tříd systému edoktorand
4.6 Business class model sestavení studijního plánu
5. Závěr
6. Seznam literatury
7. Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0179 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky. Výběr poctivého online kasina v Česko, stejně jako v jakékoli jiné zemi, je velmi důležitý. Hazardní zařízení, které uživatele nejprve zaujalo, se může ukázat jako bezohledné. Existuje mnoho webových podvodníků, kteří zakládají stránky za účelem podvedení zákazníků. Platforma https://www.online-casino-czk.cz/ nabízí všechny užitečné informace a recenze na nejlepší online kasina a sloty. Pro přístup na stránky stačí následovat odkaz. Je to skvělý způsob, jak získat přístup k seznamu webů, kterým se vyplatí co nejvíce důvěřovat.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde