Komplexní řešení informačního systému pro společnost působící na trhu IT

Základní informace

Název práce: Komplexní řešení informačního systému pro společnost působící na trhu IT

Typ práce: Semestrální projekt

Rozsah práce: 31 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Kolektiv absolventů vysoké školy

Datum obhajoby: 2007

 

Obsah

1 Úvod
2 Charakteristika zadavatelského podniku
2.1 Základní charakteristika
2.2 Organizační struktura
2.3 Ekonomické ukazatele
3 Globální strategie zadavatelského podniku
3.1 Východiska globální strategie
3.2 Stanovení cílů
3.3 SWOT analýza
3.3.1 Interní faktory
3.3.2 Externí faktory
3.4 Portfolio produktů
3.5 Strategie naplnění cíle
4 Informační strategie podniku
4.1 Stávající situace IS / IT
4.1.1 Situace stávajícího technického vybavení
4.2 Vazba podniku a IS
4.3 Kontextový diagram
4.4 Cílový stav
4.5 Kritické faktory úspěchu IS
5 Katalog uživatelských požadavků
5.1 Aktuálně využívaný informační systém
5.1.1 Základní vlastnosti systému
5.1.2 Platforma systému byznys
5.1.3 Struktura systému Byznys
5.1.4 Nedostatky současného systému
5.2 Rozpoznaní uživatelé
5.3 Uživatelské role
5.4 Funkcionalita
5.5 Použitelnost
5.6 Spolehlivost
5.7 Výkonnost
6 Navrhované řešení
6.1 Obecné funkce a vlastnosti Notia
6.2 Technická část Server a klient
6.2.1 Vzdálené připojení a vzdálená práce
6.3 Popis programového vybavení
6.4 Popis realizace
6.4.1 Hardware
6.4.2 Hardwarové zabezpečení
6.4.3 Softwarové zabezpečení
6.5 Přípravné práce
6.6 Technická příprava
6.7 Implementace systému
6.8 Migrace dat ze současného systému
6.9 Školení
6.10 Zkušební a ostrý provoz
6.11 Předání projektu
6.12 Úkoly projektu
6.12.1 Jednotlivé úkoly
6.12.2 Ganttův diagram
6.12.3 Rozpočet projektu
6.12.4 Seznam zdrojů
7 Zhodnocení a závěr
7.1 Vyjádření zákazníka

 

Stažení absolventské práce

Pro jednorázové stažení prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko

 


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde