Analýza nástrojů sloužících ke zdokumentování podnikové IT architektury

Základní informace

Název práce: Analýza nástrojů sloužících ke zdokumentování podnikové IT architektury

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 76 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Michal Fejks

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0003 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

 

Souhrn

Tato diplomová práce se zabývá analýzou tzv. CASE nástrojů používaných k modelování podnikové IT architektury. Seznamuje se stručným historickým vývojem programovacích jazyků a modelovacích metodik. Stanovuje kritéria a jejich vzájemné váhy pomocí Saatyho metody. Srovnává CASE nástroje dle kritérií a ohodnocuje jejich řešení. Obsahuje ukázku modelu aplikace pomocí jednoho z analyzovaných nástrojů. Na závěr shrnuje a doporučuje vhodnost nástrojů pro použití ve středních a větších společnostech.

 

Klíčová slova

CASE nástroje, Dr. Thomas L. Saaty, Modelovací notace, UML, BORM, Model případů užití

 

Obsah

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Literární rešerše
3.1. Potřeba systémového návrhu
3.2. Životní cyklus tvorby informačního systému
3.3. Rozhodovací analýza
3.3.1. Saatyho metoda srovnání charakteristik
4. Modelovací techniky a jazyky
4.1. Vývoj programovacích technik
4.1.1. Naivní technologie
4.1.2. Klasické – imperativní technologie
4.1.3. Strukturovaná technologie
4.1.4. Procedurální technologie
4.1.5. Modulární technologie
4.1.6. Neimperativní technologie
4.1.7. Funkcionální programování
4.1.8. Logické programování
4.1.9. Objektová technologie
4.2. Vývoj metodik analýzy a návrhu informačních systémů
4.2.1. Strukturované techniky
4.2.1.1. Metodologie Warnier/Orr – datově strukturovaný přístup
4.2.1.2. Přístup Gane/Sarson – logické modelování
4.2.1.3. ERA modelování
4.2.1.4. Yourdonův přístup – Yourdonova strukturovaná metoda
4.2.1.5. Přednosti klasických technik
4.2.1.6. Slabá místa klasických technik
4.2.2. Objektově orientované techniky
4.2.2.1. Booch
4.2.2.2. OMT
4.2.2.3. OOSE
4.2.2.4. BORM
4.2.2.5. RUP
4.2.2.6. UML
5. Nástroje pro modelování podnikové IT architektury
5.1. Co jsou to CASE nástroje
5.1.1. Dělení CASE nástrojů dle životního cyklu
5.2. Základní charakteristika modelovacích nástrojů
5.2.1. Enterprise Architect 7.0
5.2.2 PowerDesigner 12.5
5.2.3 Rational Rose
5.2.4 Craft.Case 1.7.6.
5.2.5 ARIS Platform
5.2.6 ArgoUML
6. Model podnikové architektury
6.1. Popis zvolené aplikace
6.2. Popis modelu
6.2.1. Model případů užití
6.2.2. Aktivity diagramy
6.2.3. Sekvenční diagram
7. Srovnání modelovacích nástrojů
7. 1. Kritéria volby CASE nástroje
7.1.1. Zvolená kritéria
7.1.2. Stanovení vah kritérií
7.1.3. Vyhodnocení vah kritérií
7.2. Popis řešení kritérií jednotlivými nástroji
7.2.1. Podporovaná notace
7.2.2. Spolupráce s dalšími nástroji
7.2.3. Customizace
7.2.4. Modularita nástroje
7.2.5. Verzování a sdílení
7.2.6. Kvalitní repository
7.2.7. Přístupová práva
7.2.8. User-friendly
7.2.9. Dodržování metodiky
7.2.10. Dokumentace
7.2.11. Datový model
7.2.12. Reverse engineering
7.2.13. Cena
7.2.14. Technická podpora
7.2.15. Lokalizace
7.3. Vyhodnocení CASE nástrojů
7.3.1. Enterprise Architect 7.0
7.3.2. Power Designer 12.0
7.3.3. Rational Rose
7.3.4. Craft.Case
7.3.5. ARIS Platform
7.3.6. ArgoUML
8. Závěr
9. Seznam literatury
10. Přílohy
10.1. Seznam a vysvětlivky zkratek

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0003 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde