Zbraň (nejen) jako umělecké dílo

Základní informace - Zbraň (nejen) jako umělecké dílo

Název práce: Zbraň (nejen) jako umělecké dílo

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 35 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0479 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Zbraň doprovázela člověka v jeho životě od pradávna. Vývoj zbraně je důležitou součástí lidské společnosti. Na zbraních je zřejmý nejen stupeň technické úrovně lidí v jednotlivých časových obdobích, ale také jejich estetické cítění a řemeslná dovednost, s níž dokázali zpracovávat zbraně. Poznání zbraní nám může pomoci lépe pochopit naší vlastní minulost. Zbraně vznikly jako nástroje pro lov a opatřování obživy obecně. Prakticky téměř současně se začaly využívat i k boji. Původně pouze lovecké nástroje se časem rozdělily na zbraně válečné, lovecké, sportovní a pro zábavu. Zbraň se stala důležitou součástí člověka a člověk jí v mnohých případech povýšil na umělecké dílo. Aspekty zdobení a ztvárnění zbraně pak bude předmětem analýzy této bakalářské práce. Na úvod je třeba ještě podotknout, že předmětem našeho zkoumání budou pouze chladné zbraně a palné zbraně, neboť pouze v jejich případech můžeme mluvit o estetickém využití. Stranou našeho zájmu tedy pochopitelně zůstanou zbraně jaderné, chemické a jiné. Zbraně v první řadě slouží k násilí člověka na jiném člověku. Násilí pak může být motivováno nejrůznějšími pohnutkami. Je jistě rozdíl, když zbraň použije na nevinné oběti vyšinutý zločinec, aby zahladil stopy po svém trestném činu a když zbraň použije voják ve válce, kde je jeho úkolem zlikvidovat protivníka. Tato skutečnost však neubírá nic na faktu, že zbraní je používáno k poranění či usmrcení člověka a toto téma je všeobecně nepopulární. Na každý pád nemůžeme před existencí zbraní zavírat oči a když je nemůžeme z života člověka eliminovat, měli bychom je alespoň zkoumat, abychom lépe porozuměli okolnostem jejich používání.

Cíl - Daň z nemovitosti

Po obecné charakteristice zbraně a jejím historickém vývoji přistoupíme ke zkoumání zbraně z esteticko-výtvarného hlediska, přičemž se v jednotlivých podkapitolách budeme věnovat každému kontinentu (vyjma Antarktidy přirozeně) zvlášť, neboť rozdílnost jednotlivých kultur zbraní je v hlubinách věků nepřehlédnutelná. V závěru práce bych se rád věnoval zkoumání využití zbraně ve filmovém průmyslu, dále se zamyslel nad spojitostí zbraně a násilí ve společnosti a v neposlední řadě prozkoumal i design a výtvarné řešení zbraní. Jelikož tato práce pojednává o uměleckém ztvárnění specifických předmětů, budou její součástí také obrazové přílohy.

Závěr - Daň z nemovitosti

Předmětem mého zkoumání v této bakalářské práce je zbraň. Zbraň jako taková může mít velice variabilní podobu. Zbraní může být precizně zhotovený nástroj určený k usmrcení živého organismu, zbraní stejně tak může být kámen, jako zbraň můžeme použít předmět, který k zabíjení vůbec nemá sloužit (například nůžky), zbraní ale může být i zvíře a může jí být i jiný člověk. Stejně tak může být jako zbraně použito baktérií, plynů či jaderného záření. Vedle toho, že zbraň může mít skutečně nejrůznější podobu či pojetí, můžeme v průběhu věků zaznamenat tendenci pojmout zbraň jako umělecké dílo. Ať už je zbraň ozdobena primitivními ornamenty anebo je vyvedena ve zlatě a vykládána drahými kameny, je jistě záměrem umělce udělat zbraň objektem estetického potěšení. Právě ztvárnění zbraně jakožto uměleckého díla tvoří jádro této práce. Bylo nutno s velikou péčí prozkoumat dostupné prameny, neboť sebrat dostatečné množství informací o zdobení zbraní na různých kontinentech, jak bylo vytyčeno v úvodu k této práci, byl úkol poněkud náročný. Nicméně se nám podařilo původní koncepci udržet a podat tak přehled o zdobení zbraně na pěti kontinentech. Téma zbraně může být uchopeno celou řadou dalších pohledů; lze tak například sledovat četnost a podoby výskytu zbraně v počítačových hrách či zabývat se statistickým zjišťováním ohledně použití jednotlivých typů zbraní při násilných trestných činech apod.


Klíčová slova

Zbraň, desing zbraně, zbraň ve filmovém průmyslu, historie zbraní, chladné zbraně, palné zbraně, sečné braně, palné zbraně, luxusní zbraně, zbraně v Asii, zbraně v Japonsku, zbraně v Číně, zbraně v Islámu, zbraně v Indii, zbraně v Americe, zbraně v Austrálii, zbraně v Africe

Obsah

1. Úvod
2. Zbraň a její historie
2.1. Zbraně chladné
2.2. Zbraně palné
3. Zbraň jako umělecké dílo
3.1. Evropa
3.1.1. Zbraně chladné
3.1.2. Zbraně palné
3.2. Asie
3.2.1. Japonsko
3.2.2. Čína
3.2.3. Svět islámu
3.2.4. Indie
3.3. Amerika
3.3.1. Zbraně domorodého obyvatelstva
3.3.2. Zbraně bílého muže
3.4. Afrika
3.5. Austrálie a Oceánie
4. Zbraň ve filmovém průmyslu
4.1. Akční filmy
4.2. Horory
4.3. Komedie
4.4. Historické filmy
4.5. Westerny
4.6. Sci-fi a fantasy
5. Zbraň a násilí
6. Design zbraně – příklady výtvarného řešení
7. Závěr
Použité prameny
Přílohy

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0479 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde