Zaměstnanost žen ve 2. polovině 20. století

Základní informace

Název práce: Zaměstnanost žen ve 2. polovině 20. století

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011


Souhrn

Pracovní síly v národním hospodářství lze rozdělit podle profese a kvalifikace, ale i podle hledisek sociálně demografických, zejména pohlaví a věku. Zvláštní pozornost si zasluhují zejména ty skupiny zaměstnanců, u kterých tato jejich sociálně demografická charakteristika je základem specifických norem jednání a prožívání. Ženy jako celek lze posuzovat jako zvláštní sociálně demografickou skupinu. Ohlédneme-li se do historie, zjistíme, že dříve byla žena spíše majetkem muže, který měl řadu pravomocí a žena byla svému muži podřízena. Možnost volné směny statků poskytla ženám šanci usilovat o ekonomickou nezávislost a uplatnit své jednotlivé individuální přednosti a kvality. S rostoucí schopností žen uživit sama sebe, získaly ženy i právo na volbu partnera.

Po druhé světové válce došlo k nárůstu podílu pracujících žen a v posledních letech se zvýšil jejich počet i v řídících funkcích v organizacích. V České republice pracuje téměř 49 % ženské populace (mezi vyspělými zeměmi má vyšší podíl pouze Dánsko- přes 51 %). V 50. létech ženy obsazovaly nižší pozice v průmyslu a zemědělství, modelem zaměstnané ženy byla dělnice nebo družstevní rolnice. V 60. létech ženy pronikaly do administrativy a služeb, kde dostávaly sice nízkou mzdu, ale v komfortnějším prostředí tak mohly zlepšit svůj sociální status. Spolu se 70. léty nastupuje generace středně a vysoce vzdělaných žen a ženy se prosazují i na pozicích, které odpovídaly jejich dosažené kvalifikaci. V 80. letech počet zaměstnaných žen nadále vzrostl. Podíl zaměstnaných žen dosahoval v roce 1985 46,2 % a některé obory se prakticky feminizovaly: v roce 1989 pracovalo ve školství 71 % žen, ve zdravotnictví 80 % žen, v peněžnictví 77 % žen, v oblasti obchodu 72 % žen, ve veřejné správě 60 % žen a v ostatních veřejných službách 51 % žen. V 90. létech ženy vstupují i do podnikání (7 %), ale bohužel větší podíl žen než mužů se stalo nezaměstnanými. Ve vysokých pozicích v ekonomice a politice nemají ženy silné zastoupení (cca 3,6 % žen). Svůj výdělek dnes ženy stále silněji chápou jako podmínku udržení životního standardu rodiny.
Od konce války tedy společenské klima vždy zaměstnanou ženu podporovalo - ovšem pouze její pracovní aktivitu, která nahrazovala buď nedostatek mužů v určitých profesích, nebo nedostatek peněz v rodinných rozpočtech, nejčastěji však obojí. Méně se podporovala pracovní kariéra žen a vytváření rovných příležitostí pro obě pohlaví. Model zaměstnané ženy bez kariérových ambicí je nejúspěšnějším modelem všech dob. Snižuje totiž riziko ženské konkurence v pracovní sféře a odpovědnost za rodinné příjmy rozkládá na oba partnery.

Zaměstnanost žen na celém světě postupně roste. Ve většině zemí s vyspělou tržní ekonomikou přesahuje 40 % z celkového počtu ekonomicky činného obyvatelstva. Část této zaměstnanosti je označována za zaměstnanost sociální, tzn. podporující životní úroveň rodiny. Přesto jsou ženy ve srovnatelných profesích odměňovány hůře než muži. Sociologické průzkumy zjistily, že veřejnost považuje profesi muže za náročnější než profesi ženy .
Nová doba nevyřešila rozpor identity ženy. Považuje za nutné a správné pracovat, ale současně se cítí být připoutána k domovu. Na tom nic nezměnily ani nové sociální a ekonomické podmínky po roce 1989. Představu o ženách, které sice pracují, ale přitom touží hlavně po domově a dětech, potvrdily v průzkumu téměř 2/3 českých mužů i žen.

Klíčová slova

Zaměstnanost, Zaměstnanost žen, Odměňování žen, Vzdělání žen, Zaměstnaná žena, Mateřská role ženy, Pracovní podmínky žen, Vývoj zaměstnanosti žen, Sociologie v ekonomické praxi

Obsah

1. Úvod
2. Zaměstnanost žen po 2. světové válce
3. Odměňování žen
4. Vzdělání žen
5. Zaměstnaná žena a rodina
6. Mateřská role ženy
7. Pracovní podmínky žen
8. Specifické rysy pracovišť složených výhradně z žen
9. Vývoj zaměstnanosti žen ve světě
10. Závěr
11. Literatura

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0346 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde