Zahraniční policejní mise

Základní informace - Zahraniční policejní mise

Název práce: Zahraniční policejní mise

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 32 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0484 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

Mezinárodní bezpečnost je pojem v poslední době neobyčejně frekventovaný. Značnou měrou se na této skutečnosti podepsaly hrozivé teroristické útoky, jimž západní svět v poslední době musel čelit. Naplno si tak naše civilizace uvědomila skutečnost, že bezpečnost není jen vojenská či politická záležitost jednoho státu, ale že globální ekonomické podmínky mohou státu prospívat nebo jej zlikvidovat, a že lidstvo se začalo ohrožovat i jinými způsoby než válkou. Způsob, jak čelit rizikům a hrozbám, se změnil v průběhu věků u rozšiřování vlastní vojenské či policejní moci, přes rozšiřování mezinárodních nástrojů k předcházení válkám, až po zdokonalení těchto procedur v současné době k prevenci válek, prosazování míru a jeho udržování. Právě na tomto poli je velice důležité působní policejních misí vysílaných mezinárodními organizacemi. Politologové pojímají mezinárodní bezpečnost relativně úzce, protože se zabývají bezpečností státu, státní politikou, bezpečnostní politikou, obrannou a vojenskou politikou jako prostředky k zajištění bezpečnosti státu a jeho obyvatel zejména před mocenským ohrožením (válkou, terorismem).

Cíl - Zahraniční policejní mise

V této bakalářské práci se zaměříme především na institucionální zázemí výkonu mezinárodní bezpečnosti prostřednictvím policejních složek v zahraničních misích, přičemž zvláštní pozornost budeme věnovat OSN a Evropské unii.

Závěr - Zahraniční policejní mise

V dnešním světě jsou otázky bezpečnosti a míru hojně diskutovány. Jedná se totiž o jedny z nejdůležitějších hodnot každé společnosti a jejich každodenní ohrožování si vyžaduje mimořádnou pozornost. Již v průběhu 20. století si představitelé jednotlivých mocností uvědomili, že samotný stát (byť je supervelmocí) je příliš slabý na to, aby zvládl otázku mezinárodní bezpečnosti. Tato může být však mnohem lépe zvládána na mezinárodní úrovni, konkrétně prostřednictvím mezinárodních organizací. Všichni bez rozdílu jistě máme shodný zájem na zajištění bezpečnosti a to hned ve dvou rovinách. Tou první je bezpečnost státu, ve kterém žijeme, tou druhou pak představuje osobní bezpečnost každého z nás. Pořadí těchto rovin se pak růžně mění podle konkrétní situace – v době spolehlivého a nerušeného míru upřednostňujeme svojí osobní bezpečnost, v době zvýšeného mezinárodního napětí si pak více ceníme bezpečnosti státu. Na každý pád je jasné, jak důležitá je bezpečnost každého lidského jedince. V této práci jsem se věnoval úlohám jednotlivých mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti prostřednictvím zahraničních policejních misí se zvláštním zaměřením na české policisty, kteří v těchto misích působí. Po vymezení tohoto tématu jako takového, jsem zvolil postup od obecného ke konkrétnímu. A tak jsem na první místě zkoumal roli globální organizace OSN, načež jsem přistoupil ke zkoumání organizace regionální (EU). Jádro práce tedy tvoří charakteristika jednotlivých policejních misí, do kterých se zapojili naši policisté. Tato práce je z valné části kompilací odborné literatury, ovšem to neplatí ve 4. kapitole, kde jsem se rozhodl přednést vlastní úvahy ohledně kladů a záporů policejních misí a dotknout se i bezpečnostních rizik, které tyto mise přinášejí.


Klíčová slova

Policie, policejní mise, terorismus, teroristické útoky, ekonomické podmínky, OSN, policejní výcvik, jaderné zbraně, světová obchodní organizace, omamné látky, partnerství pro mír, severoatlantická aliance, politicko-bezpečnostní výbor, Evropská komise

Obsah

1. Úvod
2. Bezpečností situace v zahraničí
3. Účast policistů v mezinárodních misích
3.1. Účast Policie ČR v misích Evropské unie a misích OSN
3.1.1. OSN
3.1.1.1. Evropa
3.1.1.2. Afrika
3.1.1.3. Asie
3.1.2. Evropská unie
3.1.2.1. EULEX
3.1.2.2. EUBAM
3.1.2.3. EUPM
3.1.2.4. EUJUST LEX
4. Klady a zápory policejních misí, rizika
4.1. Klady
4.2. Zápory
5. Výcvik pro policejní misi
6. Závěr
7. Použité prameny

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0484 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde