Vývoj rozhlasové reportáže od konce 2. světové války do února 1948

Základní informace - Vývoj rozhlasové reportáže od konce 2. světové války do února 1948

Název práce: Vývoj rozhlasové reportáže od konce 2. světové války do února 1948

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Vývoj rozhlasové reportáže od konce 2. světové války do února 1948

Ihned po osvobození Československa se ukázalo, že služeb Čs. rozhlasu je naléhavě zapotřebí při obnově a řízení státu. Nejely vlaky, nefungovalo poštovní spojení, telegrafy, telefony, hospodářství státu bylo rozvrácené. V pohraničí se ještě bojovalo, na ulicích se pohybovali sirotci. Bylo třeba zprostředkovat informace nejrůznějšího druhu. Rozhlas přestával být jen prostředkem zábavy a poučení. Stal se spolutvůrcem veřejného mínění. K působení na občany a veřejné mínění využíval i jejich podněty. Na programových konferencích se velice často diskutovalo o povinnosti rozhlasu vzdělávat a převychovávat lid, vést jej k vnímání kulturních hodnot. Na rozdíl od éry předchozí, kdy lidovost byla často spojována s pokleslým vkusem, se výrazně projevovala tendence vést lid k vyšším hodnotám. Praktickou ukázkou toho byly kulturní brigády, které vyjížděly na venkov, především do pohraničí mezi nové osídlence, mezi brigádníky a pracovaly přímo v terénu. Bezprostřední styk s posluchači a důkladné seznámení s prostředím se staly běžnou součástí redaktorské práce. Ve vysílání se začaly objevovat pořady výkladové, nauková pásma, besedy, ankety a reportáže, často ve formě improvizovaného rozhovoru. Průkopníkem této pracovní metody byl dr. Václav Růt. Rozhlasová reportáž se stala v pravém slova smyslu lidovou záležitostí. Rozhlas jí pomáhal při získávání pracovníků pro průmysl a zemědělství, při obstarávání součástek a surovin nezbytných pro výrobu, organizoval brigády a zlepšoval dodávkovou morálku zemědělců. Rozhlas prováděl kampaně politické i mravněvýchovné. Prolínaly se všemi programy od zpravodajství přes vzdělávací odbor, reportážní oddělení, rozhlas pro ženy, odborné rozhlasy až po krátkovlnné vysílání. Ke společnému úsilí přispěly i složky umělecké. Rozhlas nacházel cestu k občanům i tam, kde se úřadní nařízení a vyhlášky prosazovaly jen pomalu, i když po obnově spojů se jeho role oslabovala.

Klíčová slova

Rozhlas, rozhlasová reportáž, válka, 2. světová válka, Československý rozhlas, poválečné období, obnova státu, komference, oddělení přenosů

Obsah

1 Poválečná role rozhlasové reportáže
2 Reportážní oddělení Čs. rozhlasu
3 Programové schéma Čs. rozhlasu
3.1 Rozhlasové noviny
3.2 Zahraniční reportéři
3.3 Krátkovlnné vysílání
3.4 Sportovní reportáž
3.5 Komentář
4 Vliv KSČ a únor 1948
5 Použitá literatura

Stažení práce - Vývoj rozhlasové reportáže od konce 2. světové války do února 1948

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0507 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde