Využití sociálních a zdravotních služeb u lidí s roztroušenou sklerózou

Základní informace

Název práce: Využití sociálních a zdravotních služeb u lidí s roztroušenou sklerózou

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 100 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Eva Kašparová

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0183 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V naší společnosti žijí lidé, kteří by si přáli být zdraví, ale nemohou. Mají totiž neléčitelné onemocnění. Jedním z takových je roztroušená skleróza mozkomíšní (RS).
Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, poměrně rozšířené, invalidizující dle povahy a stupně postižení hybnosti. RS patří mezi nejběžnější příčiny invalidity z neurologických důvodů u mladých dospě¬lých v naší zeměpisné šířce. Proces nemoci je trvalý, není dosud vyléčitelný. Aktivitu nemoci lze pouze omezit nebo zastavit nově dostupnými léky a jejich kombinacemi.
K usnadnění života lidem s touto nemocí slouží mimo jiné zdravotní a sociální služby.
Zdravotní služby jsou poskytovány od počátku, kdy je nemoc lékařem diagnostikována. Další zdravotní služby se odvíjí od průběhu nemoci a její fáze. Mají význam nejen léčebný, ale i podpůrný, protože se snaží zlepšit nebo udržet fyzický stav a působí i na psychiku člověka.
Sociální služby začínají nabývat na důležitosti s postupující nemocí, když člověk přestane zvládat aktivity všedního dne. Obvykle nastupuje pomoc rodiny, ale ne vždy je dostatečná. Prioritou jsou služby poskytované v domácím prostředí, kdy člověk s RS zůstává v rodině a zároveň je mu zajištěna potřebná péče. Sociální služby jsou také nezbytné, když si pečující rodina potřebuje odpočinout od celodenní namáhavé péče. Při těžším vývoji RS jsou nutné od počátku nemoci pobytové služby v zařízení. Jelikož je RS chronické onemocnění, dochází někdy už na jejím začátku k narušení či rozpadu rodinných i mezilidských vztahů. Proto se člověk s RS může ocitnout bez domova nebo musí vyhledat zajištění trvalého pobytu v zařízení.
Ve své bakalářské práci bych chtěla shrnout, které ze zdravotních a sociálních služeb mohou lidé s RS využívat. Také bych chtěla zjistit, jak tyto služby využívají.
Toto téma jsem si vybrala, protože je mi tato problematika blízká a delší dobu se
o ní zajímám. S těmito lidmi jsem se setkala během svých praxí a v budoucnu bych s nimi chtěla pracovat.

Obsah

Úvod
1 Současný stav
1.1 Charakteristika onemocnění
1.2 Výskyt nemoci
1.2.1 Faktory prostředí
1.2.2 Genetické faktory
1.3 Vznik a příčiny roztroušené sklerózy
1.3.1 Vyvolávající faktory
1.4 Průběh a prognóza roztroušené sklerózy
1.5 Klinické formy roztroušené sklerózy
1.6 Klinické příznaky roztroušené sklerózy
1.7 Druhy vyšetření
1.8 Diferenciální diagnóza
1.9 Léčba roztroušené sklerózy
1.9.1 Léčba zaměřená k potlačení patogenetických dějů nemoci
1.9.2 Léčba symptomatická
1.9.3 Léčba doplňková
1.9.4 Léčba režimová
1.10 Zdravotní služby
1.10.1 Vymezení pojmů
1.10.2 Rozdělení zdravotní péče
1.10.3 Typy zdravotních služeb týkající se převážně osob s roztroušenou sklerózou
1.11 Sociální služby
1.11.1 Vymezení pojmů
1.11.2 Další nároky klientů
1.11.3 Typologie sociálních služeb
1.11.4 Typy sociálních služeb týkající se převážně osob s roztroušenou sklerózou
1.12 Souběh zdravotní a sociální péče
1.13 Sdružení klientů s roztroušenou sklerózou
2 Cíle práce a hypotézy
2.1 Cíl práce
2.2 Hypotéza práce
3 Metodika
3.1 Použitá metoda
3.2 Charakteristika výzkumného souboru
4 Výsledky
4.1 Výsledky využívání zdravotních služeb
4.2 Výsledky využívání sociálních služeb
4.3 Další zjištění
5 Diskuse
6 Závěr
7 Seznam použitých zdrojů
8 Klíčová slova
9 Přílohy

Klíčová slova

Skleróza, Roztroušená skleróza, Vznik roztroušené sklerózy, Příčiny roztroušené sklerózy, Prognóza roztroušené sklerózy, Průběh roztroušené sklerózy, Formy roztroušené sklerózy, Příznaky roztroušené sklerózy, Léčba roztroušené sklerózy, Léčba symptomatická, Léčba doplňková, Léčba režimová, Myelin, Sociální služba, Zdravotní péče


Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0183 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde