Výklad pojmů výzkumná metoda a teorie

Základní informace

Název práce: Výklad pojmů výzkumná metoda a teorie

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Souhrn

V této práci se pokusím objasnit pojmy teorie a výzkumná metoda. Pojem teorie užiji v širokém významu – nebudu navzájem vymezovat model vůči teorii, v rámci výkladu vzájemně splynou pod pojmem teorie.
Pojem „teorie“ pochází z řeckého theoria, což znamená názor, nazírání, reflexi. Takovéto pojetí teorie odpovídá jednak chápání teorie obecně coby jakéhokoliv konceptuálního rámce sloužícího k uchopení skutečnosti, jednak je také blízké postmoderním konceptům vědy (viz práce W. K. Heisenbergra, N. Bohra, M. Plancka, E. Schrödingera aj.)
V užším pojetí vědecké teorie by teorie měla býti souborem vzájemně souvisejících konstruktů, definic a tvrzení, který je schopen poskytnout systematický pohled na jevy specifikováním vztahů mezi proměnnými s cílem vysvětlit a předpovědět dané jevy.
Metoda (z řeckého methodos – řízení, hledání, cesta za něčím) je postup umožňující získávání poznatků, prostředek poznání. V oblasti vědy pojem metoda označuje záměrný a systematický postup uplatňovaný při poznávání zkoumaných předmětů; jde o způsob konstrukce a zdůvodnění systému filozofických poznatků; souhrn způsobů a operací praktického a teoretického osvojování skutečnosti.

Klíčová slova

Metoda, teorie, kritéria teorií, charakteristiky vědeckých metod, vztah teorie a metody, výzkumná metoda, výzkumná teorie


Obsah

1 Úvod
2 Teorie
2.1 Bližší charakteristiky vědeckých teorií
3 Metoda
3.1 Bližší charakteristiky vědeckých metod
4 Vzájemný vztah teorie a metody
5 Doporučená literatura
6 Zdroje


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 40 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0210 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde