Viktor Dyk - Krysař

Základní informace

Název práce: Viktor Dyk - Krysař

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: PhDr. Jarmila Šťastná

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA !


Viktor Dyk - Krysař

Pro svou souhrnnou charakteristiku jsem si vybrala neoklasicistní prozaické dílo Krysař, jehož autorem je Viktor Dyk. Autor spadá v rámci české literatury do období na přelomu 19.a 20.století, konkrétně do skupiny anarchistických buřičů. Tato literární skupina navazovala na českou modernu a jsou často nazýváni básníky života a vzdoru, neboť i přes jejich revoltující postoj ke společnosti byl právě život a vitalita hlavním námětem jejich tvorby. Kniha je členěna do 26 krátkých kapitol. Vyšla v roce 1915 a vzhledem k autorově dosavadní tvorbě byla považována za vrchol jeho literární práce. Námět je přijat ze staroněmecké pověsti, do které však Viktor Dyk prostřednictvím osobité lyričnosti a motivu milostného zklamání promítl vlastní rozporuplnou osobnost buřiče s prvky romantismu a novoromantismu.

ŽÁNROVÁ CHARAKTERISTIKA

Staroněmecká pověst se Dykovou činností proměnila v krátký prozaický útvar – novelu, jenž se zaměřuje na pocity hlavních postav. Příběh je tematicky zúžen a svým pojetím směřuje k rychlému rozuzlení zápletky a tragickému vyvrcholení děje. Tímto dílem se autor navrací k tradičním motivům, aby jejich prostřednictvím upozornil na současný svět a své postavení v rámci společnosti.

TÉMA

Příběh knihy je jednoduchý, epizodický s tragickým zakončením. Doba, kdy se děj odehrává není zřejmá, pravděpodobně se jedná o středověk. Vypráví o krysaři, jenž vstupuje do města Hameln, aby hrou na píšťalu odsud vyvedl všechny krysy. U bran se seznámí s mladou dívkou Agnes, u které přenocuje a následně mezi nimi vznikne silné citové pouto, kvůli kterému krysař následně nemůže opustit město, a to i přesto, že mu Agnes řekne o svém milenci, který je ve městě známý jako dlouhý Kristián.
Krysař pečlivě zahubí krysy a poté zamíří pro finanční odměnu k místním konšelům Froschi a Strummovi. Ti mu však nechtějí zaplatit a vymlouvají se, že pro smlouvu, kterou by s ním museli uzavřít, nemají potřebné údaje. Krysař je rozčílen, rád by se pomstil obyvatelům města, ale rozhodne se je kvůli své lásce k Agnes ušetřit. Což také dokazuje slovy: „Bůh žádal deset spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci býti skromnější boha. Stačí mi jediná žena. Ušetřím Hameln pro tebe, Agnes.“ (str.30).
Hlavní hrdina – tajuplný a citlivý krysař se však zklame i v Agnes, když zjistí, že s dlouhým Kristiánem čeká dítě. Dívka však tuto skutečnost nese hůře než její milý, proto se vydá na horu Koppel, která se tyčí nad městem, kde se podle pověsti nachází cesta do Sedmihradska – údolí obehnaného sedmi hrady, kde je jasné nebe a dobří lidé. Zde zahyne. Po smrti Agnes si krysař uvědomí, že už ho ve městě nic nedrží, a proto silně zapíská na svou píšťalu a už jej nenásledují krysy, nýbrž obyvatelé města Hameln. Jako omámení jej následují na vrchol hory Koppel, kde všichni zemřou pádem do propasti hledajíce brány do země Sedmihradské. Ve chvíli, kdy do propasti padá i píšťala – smysl krysařova života, ztrácí i sama sebe a též skáče do propasti. Před smrtí se zachrání pouze dva obyvatelé města. Blázen Sepp Jörgen, jenž nerozuměl slovům písně a holčička - nemluvně, jenž neuměla chodit, aby krysaře následovala.

POSTAVY

V příběhu vystupují postavy hlavní, což je Krysař, který je vedlejším postavám nadřízený, plastický a konstantní. Vedlejší postavou je Agnes, Sepp Jörgen, kteří jsou taktéž plastičtí, neboť projevují své emoce, dále dlouhý Kristián, konšelé Frosch a Strumm, matka Agnes, krčmář Konrád Röger a kuchařka Černá Líza z hospody U žíznivého člověka, Lora – dcera řezbáře Wolframa, Kätchen – dcera pekaře Grilla, které si dobírají blázna Seppa Jörgena, nemluvně a nadpřirozená postava Fausta z Witenberka, který v hospodě přemlouvá krysaře, aby zahubil město. Faust se v knize objevuje pouze v jedné kapitole a je charakterizován jako tajemný muž, jenž vchází do města, s nikým se nebaví a v hospodě U žíznivého člověka se mu všichni straní. Stejně jako krysaři, a proto lze Fausta vnímat také jako krysařovo druhé já, které mu ukazuje, jakou cestou se dát. A vzhledem k tomu, že po něm žádá, aby zahubil město, představuje též pokušitele, kterému se však krysař brání.
Krysař záměrně nemá jméno, jak hned v úvodu knihy oznamuje Agnes: „Nejmenuji se, jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař.“ (str.9). Krysařova minulost i přítomnost je naplněna pouze obcházením měst a vyháněním krys, které mu jsou jedinými společníky. Jeho život je naplněn pouze prací. Kdyby se v úvodu představil, ze jména bychom mohli snadno poznat, odkud hlavní postava pochází a z jaké je rodiny. Jeho život naplňuje pouze hra na píšťalu, a proto ve chvíli, kdy ji krysař ztrácí na dně propasti, je smrt nevyhnutelným řešením („Bylo ticho, zvláštní ticho. Píšťala padla z krysařových rukou. A jeho píšťala znamenala život.“ Str.71)

PROSTŘEDÍ

Děj knihy se odehrává v hradbami obehnaném hanzovním německém městě Hameln. Za hradbami je pouze dům rybáře Seppa Jörgena a hora Koppel s pomyslnou branou do země Sedmihradské. V knize se objevuje patrný kontrast mezi reálným městem a snovým světem za hradbami, kde žije právě i místní blázen, kterému vše dochází o den později a tudíž také žije mimo realitu.

JAZYK A STYL

Novela využívá vzhledem k období, v němž se odehrává, archaismy (v kabátci, děvče maně ucouvlo, život ubohý a nuzný). Děj je vyprávěn v er-formě, v rámci dialogu přímou řečí a hovorovou češtinou. Autor v knize hojně využívá přirovnání („Stál až na okraji a zdálo se, že mluví s propastí, milenkou sebevrahů …“str.17), personifikaci („Přes Hameln šla noc. Všelijaké šly noci přes Hameln.“ Str.56) a opakování vět a slov, což stupňuje napětí. Vyprávění je členěno do krátkých vět jdoucích za sebou, díky čemuž má příběh rychlý spád a vede nás přímo k propasti, kde celé město zahyne. Příběh je nám předkládán prostřednictvím vševědoucího vypravěče.

MOTIVY

Hlavním motivem knihy je podle mého názoru krysařova identita a střet s obyvateli města Hameln. Až dosud neměl krysař vůbec nic, nikam nepatřil, pouze chodil od města k městu a nelpěl na vzájemných vztazích. Avšak ve chvíli, kdy mu konšelé odmítají zaplatit si uvědomuje, že nemůže město opustit ani mu uškodit kvůli vztahu, který mezi ním a Agnes vznikl. Dalším motivem se tedy stává pouto s Agnes a s tím spojený pocit sounáležitosti a lásky.

RECEPCE DÍLA A JEHO LITERÁRNÍ HODNOTA

Dykova novela je v dnešní době je stále natolik aktuální, že se neustále objevují nové divadelní inscenace, z nichž nejznámější je dramatizace E.F.Buriana v divadle D40 a to v letech 1940, 1954 a po jeho smrti také v roce 1984. Mně osobně na tomto díle zaujal milostný vztah krysaře a Agnes a jejich jednoslovná komunikace, popř. Bütün əlçatan variantlarla sırada tanış olmaq mümkündür. Burada futbol, basketbol, futzal, stolüstü tennis və digər oyunlar üzrə turnirlər əks olunmuşdur. mostbet-az90 MƏRC EDİN VƏ QAZANIN Bonus oynandıqdan sonra bütün UDUŞ avtomatik olaraq hesabınıza köçürüləcəkdir řeč pohledů, těla a gest. Zapůsobilo na mě, že i přesto, že se ústřední dvojice znala krátce, bylo patrné, že jim bylo souzeno se potkat a snad i pro tuto předurčenost jim nebyl ani dlouhý Kristián překážkou. Každý z nás si občas připadá jako vyděděnec, vyvrhel společnosti a pak stačí jediný člověk, jeho pohled či moudrá slova a my zjistíme, kam patříme. Milan Zeman a kol. ve své knize napsal, že smrt obyvatel Hameln byla Dykovým gestem protiměšťanské revolty. Já se domnívám, že se nám autor tímto dílem snažil ukázat, jak moc se, coby umělec, liší od společnosti, ve které žije a jak jej lidé nepřijímají právě pro tuto jeho odlišnost. Není možné, abychom se vždy každému zavděčili, a proto budeme pokaždé stát vůči někomu mimo normu. Krysař to věděl, a pro toto zjištění je kniha stále aktuální.


Použitá literatura:

Zeman, M. a kol.: Rozumět literatuře – Interpretace základních děl české literatury. SPN. Praha 1986
Menclová V., Svozila B., Vaňka V. a kol.: Slovník českých spisovatelů. Libri 2000
Lehár J., Stich A., Janáčková J., Holý J.: Česká literatura od počátku k dnešku. Lidové noviny 1998
Šťastný R.: Čeští spisovatelé deseti století. HQ Kontakt 2000
Forst V.: Lexikon české literatury. Academia. Praha 1993
Peterka J.: Teorie literatury pro učitele. Mercury Music&Entertainment s.r.o. 2007
Dyk V.: Krysař. Maťa. 2005

Klíčová slova

Viktor Dyk, Krysař, Neoklasicistní prozaické dílo, Skupina anarchistických buřičů, Dykova novela


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde