Vietnamská menšina v České republice

Základní informace

Název práce: Vietnamská menšina v České republice

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Michaela Kantorová

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

V České republice tvoří národnostní menšiny pouze 5% obyvatelstva. Mezi menšinami můžeme rozlišit lidi, kteří jsou české majoritní společnosti poměrně podobní, a lidi, kteří se od majoritní společnosti odlišují svým vzhledem, barvou pleti, ale i kulturou a tradicemi. K této skupině patří vedle početné skupiny Romů také Arabové, Afričané a Asiaté. Vzhledem k tomu, že je Česká republika součástí otevřené Evropy, a díky rychlému demografickému přírůstku určitých menšin můžeme do budoucna očekávat, že počet menšin na našem území bude nadále narůstat. (Šišková, 1998)
Obávám se však, že česká společnost ještě není dostatečně připravena na přijmutí stále rostoucího počtu přistěhovalců z různých částí celého světa. Často kolem sebe vnímám projevy obav ze všeho cizího, nám neznámého, které jsou ve většině případů jen následkem různě zkreslených polopravd a ničím nepodložených domněnek. Máme-li vedle sebe žít a vzájemně se tolerovat a respektovat, je nutné se nejdříve navzájem poznat a získat o kultuře lidí, kteří s námi sdílí jedno území, co nejvíce informací. Jedině tak budeme moci porozumět různým projevům jejich chování, které nám středoevropanům přijdou naprosto nepochopitelné, někdy až absurdní.
V této seminární práci se budu zabývat vietnamskou menšinou, historií česko-vietnamských vztahů, současné situaci vietnamské menšiny na území České republiky a také se pokusím přiblížit a osvětlit některé vietnamské zvyky, z jejichž neznalosti plynou různá nedorozumění. Na závěr se budu věnovat problematice integrace vietnamské menšiny.

Klíčová slova

Vietnamská menšina, historie česko-vietnamských vztahů, vietnamské děti, situace vietnamské menšiny, vietnamské zvyky, integrace vietnamské menšiny, vietnamská menšina v ČR

Obsah

1. Úvod
2. Historie česko-vietnamských vztahů
3. Současná situace vietnamské menšiny na území ČR
3.1. Vietnamské děti v ČR
4. Vietnamské zvyky
4.1. Pozdrav
4.2. Vyptávání na zdraví a rodinu
4.3. Paní, jste pěkná, tlustá
4.4. Úsměv
4.5. Dlouhý nehet
4.6. Ztráta tváře
4.7. Citové projevy
4.8. Postavení učitele v společnosti
4.9. Stolování
4.10. Význam rodiny
5. Integrace vietnamské menšiny v ČR
5.1. Faktory bránící integraci
6. Seznam použité literatury

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0357 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde