Úřad práce

Základní informace

Název práce: Úřad práce

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Zdeněk Vojáček

Datum obhajoby: 2011


Souhrn

Úřad práce

Úřad práce je státní instituce, jejíž hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ale jeho působnost se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých pobočkách po celé České republice. Na úřadu práce, který je místně příslušný bydlišti, je možné vyhledat aktuální pracovní nabídky, s příslušným referentem si společně vytvořit svůj kariérní profil, dále se prostřednictvím úřadu můžete přihlásit na nejrůznější rekvalifikační školení apod. V současné době působí ve všech okresech České republiky a v hlavním městě Praze celkem 77 úřadů práce.

Státní politika

Státní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a územní orgány práce, tj. úřady práce, jejichž sídla a územní obvody jsou totožné s okresními úřady, které působí v České republice.

Státní politika zaměstnanosti usiluje:

 • o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou popracovních silách
 • o produktivní využití zdrojů pracovních sil
 • o zabezpečení práva občanu na zaměstnání

Funkce úřadu práce

 • sledují a hodnotí stav na trhu práce, zpracovávají koncepce vývoje zaměstnanosti ve svém územním odvodu, přijímají opatření k ovlivnění nabídky a poptávky
 • informují občany o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace, informují zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil
 • zprostředkovávají vhodné zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání
 • poskytují občanům poradenské služby spojené s hledáním zaměstnání, volbou povolání, odbornou výukou a rekvalifikací
 • vedou evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání, evidenci volných pracovních míst, evidenci pracovních povolení vydaných cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti
 • rozhodují o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, o přiznání, odejmutí, zastavení nebo vrácení hmotného zabezpečení
 • organizují, zabezpečují a usměrňují rekvalifikace uchazečů o zaměstnání
 • hmotně podporují tvorbu nových pracovních míst, míst pro zabezpečení odborné praxe, absolventům škol a pro získání kvalifikace mladistvým uchazečům a pro občany se změněnou pracovní schopností podporují zřizování a provoz chráněných dílen a pracovišť
 • vydávají a odjímají povolení k zaměstnání cizincům a osobám bez státní příslušnosti a vydávají povolení zaměstnavatelům získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí
 • spolupracují s institucemi ovlivňujícími trh práce se zaměstnavateli při přijetí uchazečů do zaměstnání, při umisťování uvolněných zaměstnanců v důsledku strukturálních změn, organizačních a racionálních opatřeních, s orgány sociálního zabezpečení, státní zdravotní správy a ostatními orgány státní správy
 • kontroluje dodržování závazných právních předpisů, včetně mzdových předpisů, ukládají pokuty při zjištění jejich porušení, vyřizují stížnosti občanů
 • hospodaří s finančními prostředky určenými na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti a provoz úřadu práce

Klíčová slova

Úřad práce, státní politika, funkce úřadu práce, nezaměstnanost, ekonomika, rekvalifikace, zaměstnání, absolventská místa, praktikantská místa bitcoincasinos.cz

Obsah

1. Úřad práce
1.1. Státní politika
1.2. Funkce úřadu práce
1.3. Rekvalifikace
1.4. Absolventská a praktikantská místa
1.5. Dokumenty, které potřebujeme pro Úřad práce
1.6. Od posledního zaměstnavatele potřebujeme:
2. Nejčastější dotazy
3. Zdroje


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0339 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde