Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Základní informace - Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Název práce: Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 35 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0433 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Existuje řada fatálních problémů, které je lidstvo schopno řešit a vyřešit, ale zatím není dostatek vůle u všech zúčastněných, nebo při řešení všech těchto problémů. Jsou to ohrožení velkých skupin lidí vznikajících zejména v zemích tzv. třetího světa, bývalých kolonií, nebo jako důsledek náboženských, etnických a jiných sporů.
Vznik bipolárního světa po druhé světové válce a vynález jaderné pumy paradoxně způsobily, že globální, velké a vleklé války zmizely ze života lidstva. Odzbrojení největších armád světa postupuje úspěšně a počty jaderných zbraní, jimiž disponují jaderné mocnosti, se výrazně snížily. Nicméně do doby úplného vymýcení válek ze života lidstva je nedohledně daleko a v různých částech světa se neustále bojuje. Po 50 letech míru od 2. světové války se bojovalo i v Evropě – na Balkáně. Možnost vzniku války nás stále ještě ohrožuje.
Přestože existuje celosvětová dohoda o nešíření jaderných zbraní, mají dnes jaderné zbraně nejen ty státy, které je ve čtyřicátých a podestách letech 20. století vyvinuly, ale i Čína, Pákistán, Indie, Izrael, Severní Korea a údajně i Irán. Zvlášť nebezpečné jsou pokusy o získávání jaderných zbraní teroristy.
Mezi další (tzv. střednědobé) vlivy na bezpečnost v mezinárodním měřítku pak jistě patří hladomor, chudoba, nedostatek pitné vody a nemoci. Všechny tyto vlivy jsou zcela v možnostech vlád a mezinárodních společenství. Jedná se totiž ve všech případech o vlivy způsobené lidskou činností a stejnou činností i odstranitelné. Je to však otázka plánovitého zřeknutí se části zisků k řešení těchto naléhavých problémů, které byly téměř ve všech případech způsobeny současnou nebo předchozí politikou bohatých zemí. Jen těžko se například prosazují ve Světové obchodní organizaci taková opatření, která by umožnila výrobkům chudých zemí pronikat na trh zemí bohatých zlepšovat tak svoji ekonomickou situaci.

Úvod - Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Mezinárodní bezpečnost je pojem v poslední době neobyčejně frekventovaný. Značnou měrou se na této skutečnosti podepsaly hrozivé teroristické útoky, jimž západní svět v poslední době musel čelit. Naplno si tak naše civilizace uvědomila skutečnost, že bezpečnost není jen vojenská či politická záležitost jednoho státu, ale že globální ekonomické podmínky mohou státu prospívat nebo jej zlikvidovat, a že lidstvo se začalo ohrožovat i jinými způsoby než válkou.
Způsob, jak čelit rizikům a hrozbám, se změnil v průběhu věků u rozšiřování vlastní vojenské moci, přes rozšiřování mezinárodních nástrojů k předcházení válkám, až po zdokonalení těchto procedur v současné době k prevenci válek, prosazování míru a jeho udržování. Právě na tomto poli je velice důležité působní mírových misí vysílaných mezinárodními organizacemi.
Politologové pojímají mezinárodní bezpečnost relativně úzce, protože se zabývají bezpečností státu, státní politikou, bezpečnostní politikou, obrannou a vojenskou politikou jako prostředky k zajištění bezpečnosti státu a jeho obyvatel zejména před mocenským ohrožením (válkou, terorismem). Je to samozřejmě důležité, ale ne zcela vyčerpávající pojetí bezpečnosti jako takové v mezinárodních souvislostech.
V této bakalářské práci se zaměřím především na institucionální zázemí výkonu mezinárodní bezpečnosti. V jednotlivých kapitolách budeme sledovat organizace s globální působností, mezi které patří především Severoatlantická aliance a Organizace spojených národů, dále budeme sledovat činnost teritoriálně působících organizací (v rámci jednoho kontinentu), zde budeme sledovat Africkou unii, Organizaci amerických státu a především pak Evropskou unii, přičemž v jejím případě se zaměříme na mise policejních složek.

Závěr - Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

V dnešním světě jsou otázky bezpečnosti a míru hojně diskutovány. Jedná se totiž o jedny z nejdůležitějších hodnot každé společnosti a jejich každodenní ohrožování si vyžaduje mimořádnou pozornost. Již v průběhu 20. století si představitelé jednotlivých mocností uvědomili, že samotný stát (byť je supervelmocí) je příliš slabý na to, aby zvládl otázku mezinárodní bezpečnosti. Tato může být však mnohem lépe zvládána na mezinárodní úrovni, konkrétně prostřednictvím mezinárodních organizací.

Všichni bez rozdílu jistě máme shodný zájem na zajištění bezpečnosti a to hned ve dvou rovinách. Tou první je bezpečnost státu, ve kterém žijeme, tou druhou pak představuje osobní bezpečnost každého z nás. Pořadí těchto rovin se pak růžně mění podle konkrétní situace – v době spolehlivého a nerušeného míru upřednostňujeme svojí osobní bezpečnost, v době zvýšeného mezinárodního napětí si pak více ceníme bezpečnosti státu. Na každý pád je jasné, jak důležitá je bezpečnost každého lidského jedince.

V této práci jsem se věnovala úlohám jednotlivých mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti. Po vymezení tohoto tématu jako takového, jsem zvolil postup od obecného ke konkrétnímu. A tak jsem na první místě zkoumal role globálních organizací OSN a NATO, načež jsem přistoupil ke zkoumání organizací lokálních, z nichž jsem se zaměřil především na Evropskou unii a zejména pak na její účast v policejních misích.

Tato práce otevřela mnoho témat, které nebylo možno vyčerpat (z důvodu mezeného rozsahu této práce) beze zbytku. Jelikož je jedno každé z nich velice zajímavé a podnětné, bylo by jistě zajímavé zkoumat některé z nich v budoucnu poněkud konkrétněji. Zvláště pak působení EU v misích, neboť v těchto ohledech je stále ještě se co učit a co objevovat.

Klíčová slova - Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Mezinárodní organizace, Mezinárodní hrozby, Mezinárodní bezpečnost, Severoatlantická aliance, Mise, Organizace spojených národů, Africká unie, Organizace amerických států, Evropská unie, Policejní mise Evropské unie, EULEX

Obsah - Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Osnova
1. Úvod
2. Mezinárodní hrozby a bezpečnost
3. Severoatlantická aliance
3.1. Mise
4. Organizace spojených národů
5. Organizace s teritoriální působností
5.1. Africká unie
5.2. Organizace amerických států
6. Evropská unie
6.1. Policejní mise Evropské unie
6.1.1. Účast Policie ČR v misích Evropské unie a OSN
6.2. EULEX
6.3. Klady a zápory misí
6.3.1. Klady
6.3.2. Zápory
7. Závěr
8. Použité prameny

Stažení práce - Úloha mezinárodních organizací při zajišťování mezinárodní bezpečnosti

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 140 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0433 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde