Terénní práce s uživateli drog

Terénní práce s uživateli drog

Základní informace - Terénní práce s uživateli drog

Název práce: Terénní práce s uživateli drog

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 11 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Terénní práce s uživateli drog

Nejprve bych se ráda zmínila o historii terénní sociální práce s drogově závislými. Terénní sociální práce do ČR začala pronikat až v 90. letech 20. století, a to v období těsně po revoluci. V uplynulých čtyřiceti letech se v rozporu se světovým trendem úroveň sociální práce v České republice snižovala a získávala administrativní charakter. S rozvojem a upevňováním beztřídní společnosti měla automaticky vymizet nejen nezaměstnanost a chudoba, ale i kriminalita, alkoholismus, prostituce, drogové závislosti a všechny ostatní negativní jevy. Tato hypotéza se však v praxi nikdy nepotvrdila. Sociálně patologické jevy, které můžeme označit za nemoci společnosti, nelze vymýtit, stejně jako nelze společnost zcela zbavit chorob. (Bednářová, Pelech, 2003).


Ve snaze státu kontrolovat a řídit veškerou činnost společnosti byly zcela potlačeny nestátní organizace. Metody a formy moderní sociální práce, které se rozvíjely v demokratických státech západní Evropy, do naší republiky přes železnou oponu nepronikly a sociální práce u nás stagnovala. Je samozřejmé, že při nepřítomnosti sociální práce nebo výrazném omezení její působnosti zůstaly některé sociální problémy obyvatel neřešeny (Řezníček, 1994).


Další vývoj popisuje ve své práci Kolář následovně „Prioritou preventivních aktivit státu v 90. letech se stalo především působení na rodinu, děti a mládež. V této oblasti došlo v sociální práci na počátku 90. let k zásadní systémové změně, která ve snaze zapojit děti a mládež

z rizikového prostředí ulice do akceptovatelných aktivit přenesla těžiště sociální práce

do terénu – na ulici. V roce 1993 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí ( déle MPSV) vládě ČR předložen materiál s názvem „Program sociální prevence.“ Ve své době šlo o jedinečný materiál, neboť v něm byla poprvé definována povinnost státu v oblasti sociální prevence a navržena příslušná opatření. Program sociální prevence zavádí osobu, nový typ sociálního pracovníka, tzv. sociálního asistenta, jehož hlavní náplní práce bylo provádět preventivní a depistážní činnost přímo v terénu.


Tento materiál byl o rok později aktualizován, spojen s materiálem Ministerstva vnitra a pod názvem Program sociální prevence a prevence kriminality – aktuální stav a východiska do roku 1996 byl opětovně předložen vládě, která k němu přijala usnesení č. 341/94. Na základě tohoto usnesení byla v ČR zavedla funkce sociálního asistenta, což lze chápat jako výraznou změnu v zažitém modelu v dosavadní sociální práci, která se přijetím tohoto programu přenesla především od byrokratického, administrativního výkonu sociální práce směrem do terénu. V přeneseném slova smyslu tedy můžeme říci, že šlo o přesun sociální práce z kanceláře na ulici“ (Kolář,2003, str. 10).

Klíčová slova - Terénní práce s uživateli drog

Terénní sociální práce v ČR, Cíle terénní sociální práce, Metody a formy terénní sociální práce, První kontakt , Drogově závislí

Obsah - Terénní práce s uživateli drog

1.Úvod
2. Historie terénní sociální práce v ČR
3. Cíle terénní sociální práce
4. Metody a formy terénní sociální práce
4.1. Fáze průběhu terénní sociální práce
4.2. První kontakt
4.3. Metody terénní sociální práce
5. Obsah terénní sociální práce
6. Vyhodnocení terénní práce
7. Závěr
8. Literatura

Stažení práce - Terénní práce s uživateli drog

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0426 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde