Symbolické násilí

Symbolické násilí

Základní informace - Symbolické násilí

Název práce: Symbolické násilí

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Symbolické násilí

Francouzský sociolog Pierre Bourdieu (1930 – 2002) se ve svém díle Nadvláda mužů věnuje rozboru jevu, kterému většina z nás nepřikládá žádný hlubší význam, prostě jej vnímáme jako skutečnost. Jestliže uvažuje o Nadvládě mužů, nemyslí tím viditelné utiskování žen, jako spíše celospolečenský jev projevující se v našem podvědomí, muži vykonávaný, ženami přijímaný. Vzhledem k tomu, že v současné společnosti je již poměrně těžké demonstrovat příklady nadvlády mužů v surové podobě, pomáhá si autor popisem sociálního chování společnosti kabylských berberů: „jako nástroje k sociální analýze androcentrického nevědomí – nástroje, který nám dokáže kategorie tohoto nevědomí objektivizovat – použijeme etnografickou analýzu objektivních struktur a poznávacích forem určité specifické – současně exotické i známé, cizí i blízké – společnosti, a sice společnosti kabylských Berberů.“


Berbeři obecně jsou několikamilionová etnická skupina severozápadní Afriky, jejichž jazyk patří do afroasijské rodiny. Nejpočetnější část populace Berberů žije v Maroku a Alžírsku. Není divu, že Bourdieu, jakožto Francouz, zkoumal kulturu kabylských Berberů. Kabylie je totiž horská oblast na severu Alžírska, tedy bývalé francouzské kolonie.


Avšak hlavním důvodem, proč Bourdieu používá reálie ze života kabylských Berberů je skutečnost, že „kulturní tradice, jež se tam uchovala, představuje paradigmatickou realizaci tradice středomořské a na této tradici se očividně podílí celá Evropa.“ Společnost kabylských Berberů je tedy ideálním místem pro odkrytí společenského chování, které převládalo již v době starověku. Bourdieu chytře využívá toho, že na rozdíl od starověkých společností neprošla ta kabylská zásadními civilizačními změnami a v podstatě svého chování je stejná jako před tisíci let.


Jedním z několika témat, kterým se Bourdieu v Nadvládě mužů věnuje, je symbolické násilí. Při vytržení z kontextu knihy by název tohoto tématu mohl vzbuzovat dojem, že půjde o popis rituálů, kterými si berberská společnost připomíná dřívější dobu. Tak tomu ale samozřejmě není. Byť si společnost kabylských berberů uchovala nezměněné rysy společenského chování, nelze je srovnávat s lidmi z tzv. primitivních společností. Snahou Bourdieu je dokázat, že ve společnosti, která je po celém světě až na výjimky androgenní, je mužská nadvláda považována za něco běžného, za každodenní součást života žen i mužů. Pokud se zamyslíme nad reáliemi ze svého vlastního života a z našeho okolí, můžeme jedině souhlasit s tím, že „všeobecně uznávaný primát mužů potvrzuje objektivita sociálních struktur i produkčních a reprodukčních aktivit, založených jak v oblasti biologické, tak i sociální produkce a reprodukce na rozdělení práce podle pohlaví, jež zajišťuje muži tu lepší část a potvrzují ho i schémata vlastní všem habitům“.


V současné společnosti muži stále obsazují významná místa v institucích, které ovlivňují život celé společnosti. Typickým příkladem budiž vysoká politika. Nejenom v České republice je ve vládě a v parlamentu minimum žen. Samozřejmě, výjimky se vyskytují. Snad nejznámější takovou výjimkou je „železná lady“ Margaret Thatcherová a její post ministerské předsedkyně britské vlády, který vykonávala po dobu jedenácti let. Lze si vzpomenout i na další výrazné političky, například Benazir Bhutovou, Indiru Ghandiovou, Chandriku Kumaratungovou, či Goldu Meirovou. Pokud se však ženy dostanou do vysoké politiky, tak téměř nikdy neobsadí místa řídící tzv. výhradně mužské činnosti, jako například průmysl, obranu, vnitřní záležitosti atp. Vysoká politika je jen jedním z mnoha oborů lidské činnosti, kde se ženy málokdy uplatňují a muži jim umožní konkurovat.

Symbolické násilí nutící ženy setrvávat v podřízených pozicích oproti mužům bude minimálně několik generací přetrvávat. Samozřejmě, může přijít globální konflikt podobný 2. světové válce, kdy ke změně postavení žen ve společnosti nepochybně došlo, avšak symbolické násilí je produktem struktur, které zároveň vytváří. Z tohoto hlediska žádnou velkou změnu v blízké budoucnosti (a podle vývoje v historii ani v budoucnosti vzdálenější) očekávat nelze. choice4music.com

Klíčová slova - Symbolické násilí

Symbolické násilí, Pierre Bourdieu, Sociální chování, Mužská nadvláda, Pojem reprodukce, Pojem habitus, Mužská nadřazenost nad ženami, Sociální role, Mužská dominance

Stažení práce - Symbolické násilí

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0429 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde