Stylistický rozbor

Stylistický rozbor

Základní informace - Stylistický rozbor

Název práce: Stylistický rozbor

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Jarmil Vepřek

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Stylistický rozbor

Cílem mé seminární práce, stylistického rozboru, je zařadit výše přepsaný text ke konkrétnímu funkčnímu stylu a následně také k příslušnému slohovému útvaru tohoto stylu. Je třeba zmínit, že originál rozebíraného textu mi byl poskytnut jeho majitelkou, jíž byl jako adresátovi doručen a která rovněž souhlasila s uvedením veškerých údajů a faktů v textu obsažených. Rozebíraný komunikát pochází z roku 2008, a tak bude k rozboru využito vhodných publikací, jež jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Text určený k rozboru byl výše přepsán bez jakýchkoliv jazykových úprav, kopie je přiložena k rozboru jako příloha. Při samotném rozboru budu postupovat níže popsaným způsobem.


V průběhu stylistického rozboru jsme nejprve posoudili stylistické aspekty výstavby textu, poté jsme zhodnotili vliv objektivních stylotvorných faktorů na styl komunikátu, přičemž dílčí závěry nás nasměrovaly do oblasti administrativní komunikace. Tento fakt následně oprávněně usměrnil náš přístup při hodnocení morfologické, lexikální a syntaktické stránky posuzovaného materiálu. Toto hodnocení potvrdilo námi několikrát zmíněnou hypotézu o stylově funkční příslušnosti komunikátu, díky čemuž jej můžeme nyní finálně zařadit do administrativního funkčního stylu. Epistolární podoba komunikátu, ve spojení s jeho ostatními vlastnostmi, nesoucími stylové hodnoty funkčního stylu administrativního, upřesňuje naše zařazení komunikátu do administrativního útvaru úřední korespondence - úředního dopisu. https://xprague.com

Klíčová slova - Stylistický rozbor

Konkurenční doložka, pracovní právo, pracovní smlouva, zákoník práce, Zánik konkurenční doložky, aplikace konkurenční doložky

Obsah - Stylistický rozbor

1. Úvod
2. Postup
3. Stylistické aspekty výstavby textu
4. Vliv objektivních stylotvorných faktorů
5. Jazykové prostředky jednotlivých rovin textu
5.1 Morfologická rovina textu
5.2 Lexikální rovina textu
5.3 Syntaktická rovina textu
6. Závěr
7. Použitá literatura

Stažení práce - Stylistický rozbor

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0401 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde