Srovnávací studie předškolního vzdělávání v ČR a SR

Základní informace - Srovnávací studie předškolního vzdělávání v ČR a SR

Název práce: Srovnávací studie předškolního vzdělávání v ČR a SR

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

 

Souhrn - Srovnávací studie předškolního vzdělávání v ČR a SR

Českou a Slovenskou republiku spojuje bezmála šedesát osm let soužití ve společném státě. Vyjma období druhé světové války, kdy obě země byly formálně rozděleny, je společná novodobá historie obou států stejná. Pokud bychom se v historickém kontextu podívali do dřívější minulosti, spojovalo oba národy stejné sociokulturní prostředí. Již od dob Mojmírovců, zakladatelů Velkomoravské říše, kdy v devátém století našeho letopočtu dobili Nitransko knížete Pribiny, se kultury obou národů vzájemně prolínají. Kmeny a později národy žijící na územích dnešních států, byly ovlivňovány také kulturou a výboji okolních kmenů. Zatímco Slovensko má velice silné historické pouto s jihovýchodní Evropou, zejména pak s Maďary, Čechy byly ovlivňovány západoevropskou kulturou (Frankové, Germáni, Rakousko). Po mnoha stoletích nesvobody obou států se jejich cesty spojily v roce 1918 do jednoho státního útvaru. „Rozdělení Československa však nejen oddělilo oba vzdělávací systémy, ale, bohužel, přineslo i určitou informační bariéru – zejména na české straně – týkající se poznatků o školství a vzdělávání druhé země. Je zajisté příznivé, když pedagogická veřejnost v České republice má dnes k dispozici spoustu informací o vzdělávacích systémech a vzdělávací politice v Evropské unii či v USA; je ale nenormální, když zároveň chybějí jakékoli poznatky o školství a vzdělávání na Slovensku“.

 

Klíčová slova - Srovnávací studie předškolního vzdělávání v ČR a SR

Předškolní vzdělávání, kurikulární vzdělávací dokumenty, cíle předškolního vzdělávání, rámcové vzdělávací programy, národní programy

 

Obsah - Srovnávací studie předškolního vzdělávání v ČR a SR

1 Úvod
2 Školské instituce v ČR a SR
3 Zákony a kurikulární vzdělávací dokumenty ČR
4 Zákony a kurikulární vzdělávací dokumenty SR
5 Cíle předškolního vzdělávání v ČR
6 Cíle předškolního vzdělávání v SR
7 Vzdělávací oblasti RVP PV (ČR)
8 Tematické okruhy ISCED (SR)
9 Srovnávací studie
10 Použité zdroje

 

Stažení práce - Srovnávací studie předškolního vzdělávání v ČR a SR

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0714 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde