Srovnání sociální práce se skupinou a sociální práce s komunitou

Základní informace

Název práce: Srovnání sociální práce se skupinou a sociální práce s komunitou

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011


Souhrn

Metody sociální práce jsou zaměřeny na jedince, skupinu nebo na komunitu a mají dva hlavní cíle. Prvním cílem je dosažení optimálního vývoje u klienta samotného, druhým je pak snaha pomoci klientovi k lepší adaptaci na jeho současnou situaci a prostředí. Nejdříve se v praxi začala uplatňovat metoda sociální práce s jednotlivcem, také se můžeme setkat s označením případová sociální práce (case work), nebo individuální sociální práce. Později se začíná uplatňovat metoda sociální práce se skupinou (group work), či také skupinová sociální práce. Teprve ve třicátých letech dvacátého století je propracována metoda sociální práce s komunitou (comunity work). V praxi se tyto tři metody sociální práce navzájem prolínají a úzce na sebe navazují. (Novotná, 1992) Ve své seminární se budu podrobněji zabývat metodou sociální práce se skupinou a sociální práce s komunitou, přičemž se zaměřím na oblasti, které jsou jim společné a kterými se od sebe naopak odlišují.
Sociální práce se skupinou plynule navazuje na sociální práci s jedincem a dále se s ní souběžně rozvíjí. „Vždyť při práci s klientem je nutné pracovat s jeho sociálním prostředím, zejména s jeho rodinou jako přirozenou skupinou, a s uměle vytvořenými skupinami, jichž je členem.“ (Novotná, str. 78, 1992) Jako skupinu můžeme označit veškerá seskupení lidí, malé skupiny, jednoduché organizace i větší územní celky, tzv. komunity. (Novotná, 1992) „Smyslem sociální práce se skupinou je psychosociální působení na skupinu lidí s nějakým společným znakem s cílem, aby se stali celistvou osobností či znovu ji objevili a mohli se celkově zdravě a společensky bezproblémově vyvíjet.“ (Novotná, str. 79, 1992) Při individuální sociální práci není sociální pracovník schopen dostatečně ovlivnit všechny své klienty. Při skupinové sociální práci na sebe navzájem klienti přímo působí. Jsou-li ve skupině lidí, které spojuje obdobný problém, uvědomí si, že nejsou osamoceni a že jim ostatní členové skupiny mohou v hledání cest k vyřešení problému pomoci. (Novotná, 1992)

Klíčová slova

Sociální práce se skupinou, skupinové cíle, sociální práce s komunitou, principy sociální práce, strategie sociální práce, etapy sociální práce

Obsah

1. Úvod
2. Sociální práce se skupinou
2.1 Základní principy sociální práce se skupinou
2.2 Skupinové cíle
2.3 Sociální práce se skupinou v České republice
3. Sociální práce s komunitou
3.1 Základní principy sociální práce s komunitou
3.2 Strategie sociální práce s komunitou
3.3 Etapy sociální práce s komunitou
3.4 Sociální práce s komunitou v České republice
4. Závěr – srovnání obou přístupů
5. Seznam použité literatury

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0352 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde