Somatopedie a její chápání

Základní informace

Název práce: Somatopedie a její chápání

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 11 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Student vysoké školy

Datum obhajoby: 2011


Souhrn

Zdraví, jako stav tělesné, duševní a společenské pohody patří k nejvýznamnějším hodnotám života člověka. Dobré zdraví je důležitým předpokladem pro uskutečnění pracovních i životních záměrů a přání. Bohužel ne všichni jedinci mají to štěstí být zdraví a jejich život může být ztížen následkem nějaké poruchy orgánu nebo funkce, včetně poruch činnosti, poruch chování a sociálních vztahů, jsou zdravotně handicapovaní. Zdravotní handicap je ztížení při vytváření výše uvedené tělesné, duševní a sociální pohody, v centru není choroba, ale osobnost člověka. Tito lidé, si zaslouží zvýšenou pozornost společnosti, neboť jejich význam spočívá v její kultivaci a podnícení lidskosti.
Komplexním rozvojem osobnosti handicapovaných jedinců, jejich výchovou a vzděláváním se zabývá pedagogický obor – speciální pedagogika. Tato je podle klasifikace handicapů rozdělena do speciálně pedagogických disciplín. Jednou z nich je somatopedie, která je předmětem této seminární práce.

Somatopedie je vědní obor speciální pedagogiky, jehož předmětem je výchova a vzdělávání mládeže tělesně postižené, nemocné a zdravotně oslabené, jakož i dospělých osob takto postižených. Výchova a vzdělávání je tu složkou komplexní rehabilitační péče (spolu s péčí léčebnou a společenskou) a zahrnuje výchovu školní, mimoškolní i odbornou přípravu na povolání. V České republice je somatopedie zavedena od roku 1956 jako vědní a studijní obor ve vysokoškolském studiu speciální pedagogiky (defektologie). Předtím se užívalo názvu ortopedická defektologie (napravující vady pohybové).

Závěrem lze říci, že cesta k pochopení a hodnocení handicapovaných osob je nesnadná a dlouhá. Tito lidé mají právo na zajištění plnohodnotného rozvoje a respektování osobnosti, na vzdělání, které zajistí jejich optimální rozvoj, rovněž mají právo na optimální postoj k životu, právo na pracovní uplatnění a samostatný život.
Smyslem speciálně pedagogického úsilí je tedy rozvíjení jejich schopností, dovedností, návyků a vzdělávání, ale také zvyšování kvality života handicapovaného a celé jeho sociální skupiny, která nese znevýhodnění.

Klíčová slova

Somatopedie, Tělesné vady, Obrny, Dětská mozková obrna, Dětská obrna, Traumatické obrny, Obrny míchy, Degenerativní onemocnění mozku, Deformace,Fyziologické deformace, Malformace, Amputace

Obsah

1. Úvod
2. Somatopedie jako vědní obor
3. Klasifikace tělesných vad
3.1. Obrny
3.1.1. Dětská mozková obrna (DMO)
3.1.2. Dětská obrna
3.1.3. Traumatické obrny
3.1.4. Obrny míchy
3.1.5. Degenerativní onemocnění mozku
3.2. Deformace
3.2.1. Získané deformace
3.2.2. Fyziologické deformace
3.3. Malformace a amputace
3.3.1. Malformace
3.3.2. Amputace
4. Výchova a vzdělávání osob s tělesným nebo zdravotním postižením
4.1. Zásady a metody výchovně vzdělávací péče
5. Psychické zvláštnosti
6. Závěr
7. Použitá literatura

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0342 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde