Sociální etika - Etické aspekty hospicové péče

Sociální etika - Etické aspekty hospicové péče

Základní informace - Sociální etika - Etické aspekty hospicové péče

Název práce: Sociální etika - Etické aspekty hospicové péče

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Sociální etika - Etické aspekty hospicové péče

Zvoleným tématem mé seminární práce je problematika etiky v sociální práci se zaměřením na hospicovou péči, konkrétně se pak zaměřuji na volbu vhodného terapeutického přístupu pro zvolenou cílovou skupinu pacientů. Hospicová péče představuje specifický typ lékařské péče, zaměřující se zejména na kvalitu života těžce nemocného člověka v jeho posledních okamžicích života. Lékařští pracovníci sehrávají v procesu této péče významnou roli, neboť někteří z pacientů si plně uvědomují svůj zdravotní stav, a to, že se jejich život blíží ke konci.

V rámci lékařské praxe v těchto typech zařízení je nesporné, že etické přístupy a jejich efektivní aplikace v lékařské a ošetřovatelské praxi jsou významné, ovšem nejenom znalost těchto přístupů je dostačující. Velmi důležitý je také odborný profil lékařského pracovníka, jeho zkušenosti a znalosti a jeho schopnost aplikace do lékařské praxe i do práce s dlouhodobě nemocnými pacienty a následně také volba vhodného terapeutického přístupu.

Zvolenou metodou aplikovanou na cílovou skupinu, a to pacienti v hospicové péči, konkrétně nevyléčitelně nemocní pacienti, je kognitivně behaviorální terapie, ve zkratce KBT. S pojmem aplikace do praxe souvisí i stěžejní znalost aplikace vhodné teorie a vhodných přístupů pro práci s příslušnou cílovou skupinou.

I z tohoto hlediska je samozřejmě nezbytné dodržovat etický kodex, ale také umět efektivně využívat například, již v úvodu zmíněné motivační přístupy, jako motivační rozhovory, poradenství, které dle mého názoru, představují jeden ze stěžejních faktorů určujících práci a výsledek spolupráce lékařského pracovníky a pacienta.

Uvedená terapeutická metoda je relativně krátká, od počátku časově omezená, je strukturovaná a převážně direktivní, vztah mezi pacientem a terapeutem je vztahem vzájemné spolupráce. Je to metoda jednoduchá a nácviková, vhodná v rámci změn například u krystalické a fluidní inteligence dle Cattelova rozdělení. Mezi další specifické rysy tohoto přístupu patří zejména:

  • krátkodobost a časová omezenost, což je v praxi hospicových zařízení běžné
  • zaměření na přítomnost, zaměření na řešení současných problémů, současného stavu
  • zaměření na konkrétní ohraničené problémy a jejich řešení a zvládání, týkající se zejména k přístupu k pacientovi
  • zaměření na řešení přítomných problémů, na konkrétní změny v životě.

V praxi se tato metoda také úspěšně aplikuje při terapii specifických poruch, jako jsou sociální fóbie, schizofrenie, apod. Ovšem lze tento model také úspěšně aplikovat na danou cílovou skupinu, v níž funguje efektivní komunikace mezi lékařským pracovníkem, založená jak na empatickém přístupu, tak na zvládání jednotlivých technik, například motivační rozhovory, apod.


Z hlediska hodnocení etického přístupu lékařského personálu v zařízení hospicového typu, jak ve vztahu k pacientovi, tak k jeho blízkým a rodině, musím konstatovat, že tento aspekt je významný. Ovšem nepředstavuje pouze jediný klíčový faktor, doplňujícím faktorem může být odborný profil lékařského pracovníka, jeho zkušenosti a znalosti, aby mohl daný pracovník efektivně řešit potřeby a přístupy k pacientům, a aby tak jeho činnost byla kvalitní a přínosná.

Nesporně je také významná volba přístupu, v mém případě tedy kognitivně behaviorální teorie. Pokud bych tento přístup měla hodnotit, tak vzhledem k vymezeným kladům a záporům se mi daná metoda jeví pro cílovou skupinu, vymezenou v práci, jako vhodná, s tím, že je nezbytné pro její zefektivnění zapojit i další doplňující přístupy, a také je nezbytné, aby lékařský pracovník respektoval individuální potřeby a uplatňoval individuální přístup k jednotlivým pacientům.

Klíčová slova - Sociální etika - Etické aspekty hospicové péče

Etika, etický kodex, hospicová péče, KBT, etické aspekty, sociální etika, problematika etiky, behaviorální teorie

Obsah - Sociální etika - Etické aspekty hospicové péče

1. Úvod
2. Teoretické vymezení dané problematiky
3. Praktické vymezení dané problematiky
4. Závěr
5. Seznam použité literatury

Stažení práce - Sociální etika - Etické aspekty hospicové péče

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0395 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde