Sociálně patologické jevy

Sociálně patologické jevy

Základní informace - Sociálně patologické jevy

Název práce: Sociálně patologické jevy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 6 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Sociálně patologické jevy

Ve své seminární práci se chci zabývat problematikou sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých, které jsou v posledních několika letech stále velmi aktuální. Když se nad uvedenými jevy zamyslím, jejich výskyt a pohlížení na tyto problémy se také mění v souladu s celou společností i s postupnými změnami v mezigeneračních vztazích napříč celou společností, nejenom v České republice, ale v současné době například také v celé řadě zemí Evropské unie.


Když se zaměřím na první uvedený problém, a to na záškoláctví, mohu konstatovat, že tento jev patří v současnosti mezi jedny z nejvážnějších problémů ve školství. Proto se vyvíjejí a byly vyvinuty mnohé metody a postupy, jak tomuto problému předcházet, především efektivní komunikace s rodiči a příslušnými orgány sociální správy. Naproti tomu je k dispozici mnoho informací a údajů, které poukazují na skutečnost, že tyto dosavadní formy prevence nejsou účinné a dostačující . Je třeba také podotknout, že nemalé procento žáků základních škol není ve škole úspěšné a z různých příčin základní vzdělání nedokončí. Jedním z těchto důvodů jsou i časté absence a záškoláctví.

Obecně mohu říci, že záškoláctví, útěky, toulky jsou jevy, které patří do kategorie specifických poruch chování mající své vnitřní i vnější příčiny. Tyto jevy si jsou navzájem podobné, prolínají se a někdy je obtížné stanovit mezi nimi přesnou hranici. Tuto dokáže většinou určit jen zkušený pedagog a odborník z psychologické a pedagogické praxe. Záškoláctví je úmyslné zameškávání školního vyučovaní. Žák o své vlastní vůli, většinou bez vědomí rodičů, nechodí do školy a neplní školní docházku. Jedná se vlastně o formu útěku žáka ze školy. Vyskytuje se na ZŠ, ZvŠ i SŠ již od 1. ročníku a s postupujícím věkem, zvláště v období prepuberty a puberty, kdy se počet zameškaných neomluvených hodin zvyšuje. Záškoláctví je nejklasičtější asociální poruchou u dětí, kdy se jedná o absenci ve škole bez řádného omluvení rodiči či lékařem. Záškoláctví se dopouštějí jedinci, kteří neplní nebo nejsou schopni plnit školní povinnosti a dostávají se do stresujících situací (i ze strachu z potrestání rodiči). Patří sem i skupina dětí, které škola prostě nebaví. Záškoláctví můžeme identifikovat jako impulzivní nebo jako účelové či plánované.

Opět se dostávám zpět k informaci o společenském vývoji, velmi zásadní změny sociálních poměrů odstranily staré příčiny záškoláctví, které spočívaly častěji v sociální oblasti. V minulosti mnohé rodiny, především ty méně majetné, omezovaly školní docházku svých dětí, protože děti musely, převážně na vesnici, pomáhat při domácích pracích nebo z důvodu nedostatku financí, tyto formy záškoláctví, na kterých mnohdy děti neměly vliv a podíl a spočívaly na vůli rodičů přetrvávaly v mnohých oblastech ještě v polovině 20. století, dnes jsou naprostou výjimkou. Dnešní příčiny záškoláctví jsou zcela jiné. Uvádí se, že záškoláctví je nejvýraznější formou odporu dítěte ke škole. Bývá spojováno s útěky dítěte z domova nebo toulkami.


Závěrem v čem spatřuji osvětu? Tak jako například u drog nebo alkoholu, kterým jsem nevěnoval takovou pozornost, je třeba osvěta. Ta by měla vycházet nejenom ze školního prostředí, ale především z rodiny. Plánování času dítěte, aktivity i aktivní zájem o dítě, to vše jsou, dle mého názoru, pozitivní kroky správným směrem. Samozřejmě jsou nezbytné i kroky státních orgánů, především v prevenci kriminality mládeže, a to u sociálně slabších rodin a minoritních etnických skupin. Zde spatřuji efektivní řešení v práci terénních pracovníků i aktivní zapojení mladistvých a rodičů do řady aktivit, které přispějí k celkovému snížení tohoto negativního jevu.

Klíčová slova - Sociálně patologické jevy

Sociálně patologické jevy, mladiství, výchova, rodina, škola, záškoláctví, vandalismus, kriminální aktivity, alkoholismus, drogy


Stažení práce - Sociálně patologické jevy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0394 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde