Socializace

Základní informace

Název práce: Socializace

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: PhDr. Jarmila Šťastná

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Pro svou seminární práci jsem si vybrala téma socializace, neboť mě toto téma zaujalo jednak na přednáškách ze sociologie a také mne osobně velice zajímá vliv společnosti na jedince z psychologického hlediska. Proto jsem podklady pro svou práci čerpala především z literatury zaměřené na sociální psychologii, psychický vývoj a vliv začleňování na psychiku jedince a z toho důvodu se v ní prolínají jak názory ryze sociologické, tak i psychologické.

Pojem socializace pochází z latinského slova socialis, tzn. společný a jedná se o sociologický pojem, jenž označuje proces, během nějž se jedinec začleňuje do společnosti. Proběhne-li úspěšně, jedinec získá sociální normy, hodnoty, styl vystupování, ale také sociální role svého společenského a kulturního okolí. Tento proces nebývá nikdy ukončen. Jde o vývoj osobnosti, k níž náleží osobní individualita a sociální charakter, který se projevuje mezi všemi členy jedné společnosti. Pouze díky socializaci se z člověka stává kulturní bytost.
Socializaci rozlišujeme na primární, sekundární a terciární. Primární socializace probíhá v rodině a končí uzavřenou individualizací jedince, trvá přibližně do třetího roku života, sekundární připravuje jedince na roli ve společnosti, takže probíhá v rodině, ve škole a v kontaktu s vrstevníky od tří let do dospělosti a terciární socializace se týká dospělého věku, kdy jedinec působí v interakci se sociálním okolím.
Začleňování jedince probíhá v sociálním prostředí, což je jeden z nejdůležitějších faktorů rozvoje lidské osobnosti. Jedinec je na toto prostředí odkázán při uspokojování svých potřeb, zejména základních biologických. Lidská společnost, která jedince ovlivňuje je důležitá nejen jako prostředek, ale taky jako cíl, neboť každého člověka uspokojuje, smí-li s někým sdílet své zážitky.

Klíčová slova

Socializace, Sociologie, Socializační vývoj, Průběh socializace, Socialis, Sociální role, Sociální normy, Sociální charakter

Obsah

1. ÚVOD
2. SOCIALIZAČNÍ VÝVOJ
3. PRŮBĚH SOCIALIZACE
4. ETAPY
5. ODMĚNY A TRESTY
6. TEORETICKÝ RÁMEC
7. POUŽITÁ LITERATURA

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0257 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde