Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Základní informace - Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Název práce: Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Souhrn - Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Úvod - Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Na téma „sebevraždy pozdního věku“ jsem narazila při četbě knihy „Cesta životem“, jejíž autorem je Prof. PhDr. Říčan P. Tato kniha přibližuje čtenáři pohled na lidský život jako celek, od zrání až po smrt.

Toto téma mě velmi zaujalo, nejen z hlediska mého odborného zaměření. Uvědomila jsem si, že o této problematice nic konkrétního nevím. V paměti se mi vybavovali jen mediální zprávy o sebevraždách dětí a mladistvích, popř. některé titulky z tisku.

Sebevražedné jednání je problematikou, která je alespoň pro mě obestřena určitým tajenstvím. V souvislosti s tuto problematikou jsem v sobě objevovala mnoho nezodpovězených otázek: Jaký je smysl života ? Má člověk vůbec právo takto ukončit svůj život? Jaké následky ponechává sebevražda člověka na jeho nejbližších“ jakou hodnotu má život nevyléčitelně nemocného člověka? Pokud ano, tak jakou? Pokud ne, stojí za to, aby člověk dále žil? Takovýchto otázek je opravdu mnoho a téma by jistě vydalo na celou knihu. Ve své práci jsem se však zaměřila na možné příčiny sebevražedného jedné starých lidí.

Ukázka - Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Sebevražda (suicidium) je definováno jako‚ úmyslné ukončení vlastního života, obvykle jako reakce na tíživou situaci spojenou se ztrátou smyslu života“ . Počet sebevražd s přibývajícím věkem roste. Sebevraždy jsou častější u mužů než u žen - u žen je více sebevražedných pokusu, ale u mužů je poměr dokonaných sebevražd třikrát vyšší než u zen. „K suicidálním pokusům dochází nejčastěji ze spontánního, málo promyšleného rozhodnutí, suicidum je naproti tornu výsledkem delšího plánování a příprav.“ maximální počty sebevražd jsou u osob okolo 45-49 let věku, a to jak u obyvatelstva celkem, tak i u žen a u mužů. K dalšímu nárůstu počtu sebevražd dochází mezi 65-74 rokem života, je však zřetelnější především u ženské části obyvatelstva. U žen je v tomto věku dosaženo téměř srovnatelných počtů sebevražd jako ve věku 45-49 let, kdežto u mužů nedosahuje ani poloviny případů. /Český statistický úřad, 2001/

Úspěšnost sebevražd závisí na vybrané metodě, u mužů převažují střelné zbraně a oběšení,

které jsou úspěšné až v 80% případů. U žen převažuje zneužití léků a podřezání zápěstí, kde se úspěšnost blíží k 10%. /Hartl – Hartlová, 2000/. Důvody sebevražd se dle věku liší. Častými důvody sebevražd starých lidí jsou závažná zdravotní onemocnění, psychické poruchy, deprese, ovdovění, sociální izolace a osamění, reakce na ztrátu blízkého člověka, alkoholismus.

Závěr - Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Počet sebevražd v populaci s věkem přibývá. Mezi rizikové skupiny patří také staří lidé. Dle statistik jsou nejrizikovější skupinou padesátníci a šedesátníci. Počet dokonaných sebevražd pak výrazně stoupá ve věku nad sedmdesát let. Důvody sebevražd se dle věku liší. U seniorů je častou příčinou, popř. doprovodným jevem, sebevražedného jednání neschopnost vyrovnat se z odchodem do důchodu, penzionování, ovdovění, sociální izolace a osamění, psychické poruchy, závažná a smrtelná onemocnění, psychické poruchy a deprese.

Znovu zde poukazuji na důležitost identifikace rizikových faktorů sebevražedného chování pro účinnou prevenci, pro posuzování akutního nebezpečí a plánování následné intervence.

Významnou úlohu v této problematice hraje rodina. Dříve bylo povinností mladší generace postarat se o své staré rodiče. V těžkých situacích by měla být rodina pro starého člověka oporou a pomocí. Život dětí a vnuků může starému člověku přinést mnohé podněty a zážitky. Vztah k potomkům je jedním z nejvýznamnějších zdrojů uspokojení potřeby citové jistoty a bezpečí. Když to není možné v rámci společnosti, může si starý člověk potvrdit svůj význam alespoň v rámci rodiny.

Klíčová slova - Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Sebevraždy, suicidium, starý člověk, senior, sebevražda, sebevražedné jednání, krize v životě, sebevraždy pozdního věku, cesta životem, smrt


Stažení práce - Sebevražda jako důsledek nezvládnuté krize v životě starého člověka

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0377 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde