Rodina po rozvodu

Základní informace

Název práce: Rodina po rozvodu

Typ práce: Závěrečná práce

Rozsah práce: 29 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0278 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Děti jsou to nejkrásnější a nejvzácnější co v životě máme. Přinášejí nám radost, snažíme se jim vytvořit co nejlepší podmínky pro růst, vzdělání a pro vstup do života dospělých. Některé děti projdou vzdělávacím systémem, aniž by potřebovaly naši pomoc, ale je spousta takových, které mají různý handicap a bez pomocné ruky, trpělivosti a pilné práce své nebo odborníků a přípravy by vzdělání nezvládly.
Pro svou závěrečnou práci jsem si vybrala 14letého chlapce, který má problémy s učením a pomoc odborníků přišla velice pozdě. Zaujala mě jeho píle a houževnatost, se kterou se vzepřel osudu a snaží se zvládat vše, co mu život přinesl. Studiem jeho problematiky jsem byla překvapena, kolik takových dětí má obdobný problém se zvládnutím učiva.
Rozvod je problém, který se vyskytuje v naší společnosti až příliš často a který má či měl velký vliv na ohromnou část jejich členů. K zabývání se tímto problémem mě motivovala též skutečnost, že rozvod rodičů potkal mnoho mých blízkých přátel a já jsem byla svědkem ničivého vlivu této události na jejich psychiku. Začalo mě proto zajímat, zda existuje řešení rozvodové situace, které by trápení dětí buď úplně zamezilo nebo je alespoň z velké části zmírnilo, a v čem toto “řešení nejmenšího zla“ spočívá.
Zároveň bych v této práci chtěla shrnout vlivy rozvodů na psychiku a chování dětí a také alespoň zčásti ukázat, jak lze jejich negativní dopad na dítě zmírnit.

Klíčová slova

Rozvod, Rodina po rozvodu, Rozvod a jeho oběti, Reakce na rozvod, Rodiče v rozvodu, Rodiče po rozvodu, Poruchy učení, Metody speciální pedagogiky, Psychologické poradenství, PPP, SPC, SVP, Intelektový výkon

Obsah

1 Úvod
2 Teoretická část
2.1 Rodina
2.1.1 Rozvod
2.1.2 Rozvod a jeho oběti
2.1.3 Reakce dětí na rozvod
2.1.4 Rodiče v rozvodu
2.1.5 Rodiče po rozvodu
2.2 Poruchy učení
2.3 Specifické poruchy učení
2.4 Nápravné metody speciální pedagogiky
2.5 Systém speciálního a pedagogického psychologického poradenství (PPP, SPC, SVP, základní legislativa)
2.6 Obtíže spojené poruchami učení
2.6.1 Intelektový výkon
2.6.2 Úzkost
3 Praktická část
3.1 Uvedení do problematiky
3.1.1 Současný stav
3.2 Použité diagnostické metody a interpretace získaných údajů
3.2.1 Anamnéza
3.2.1.1 Osobní anamnéza
3.2.1.2 Zdravotní anamnéza
3.2.1.3 Rodinná anamnéza
3.3 Studium dokumentace
3.4 Pozorování
3.5 Koláč radostí a starostí
3.5.1 Vyhodnocení metody Koláč radostí a starostí
3.6 Shrnutí výsledků
4 Návrh opatření
4.1 školní péče
4.2 domácí péče
5 Seznam použitých informačních zdrojů
6 Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0278 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde