Rizika současné doby

Základní informace

Název práce: Rizika současné doby

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008


Souhrn

V této práci bych chtěl ozřejmit svůj náhled na to, co si představuji pod pojmem „rizika současného světa“ a možné řešení tohoto problému. V současném světě můžeme vnímat více rizik. Jde o to, z jakého pohledu se na svět díváme. V dnešním globalizovaném světě se možná tomu, co v této práci nazývám rizikem, takto neříká, ale dle mého názoru to rizikem je.

Můžeme se například na tyto rizika zaměřit z pohledu občana České republiky. Z mého pohledu občana České republiky jsou rizika především týkající se morálky a etiky v této zemi. Dle mého názoru po listopadové revoluci v roce 1989 nebyla společnost v tehdejším Československu připravena po morální stránce na objem demokracie, který po revoluci nastal. Tento můj názor lze doložit poměrně lehce a to tím co následovalo ve společnosti. Myslím tím rozdělení Československa, které nebylo výsledkem vůle obyvatel země, ale výsledkem rozdělení mocenskopolitických zájmů vládnoucí menšiny, která se tímto pojistila proti nenadálým, ale předpokládatelným výkyvům nálad voličů v obou zemích, tím chci říci, že by v případě nerozdělení Československa nemohly tyto vládnoucí skupiny naplnit své plány, protože by byly drženi tzv. v šachu mezi sebou navzájem ovlivňováním voličů ve své části země. Ekonomické změny, které přinesla tato doba, průběh malé a velké privatizace v podstatě živelně bez řádného právního zabezpečení. Přerod ze socialistického hospodaření proběhl jakousi nestandardní cestou kdy v demokratické, potažmo ve společnosti morálně a eticky na výši, by se tyto praktiky daly nazývat krádež, podvod či jinak nazvaný kriminální čin.
Vládnoucí skupina pro přerod společnosti svolila použít cestu, kterou by měla každá morální společnost odsoudit, jelikož tato cesta je lemována hospodářskou kriminalitou, která hrubě zasáhla do vývoje České republiky. Měl bych podotknout, že při hospodářské kriminalitě pro dosažení požadovaného výsledku byla používána i obecná kriminalita jako jsou únosy, vydírání, podplácení, krádeže, vraždy a podobně, tyto dva druhy kriminalit nelze od sebe oddělit. Tento vývoj počátkem devadesátých let a v jejich průběhu formoval českou společnost k netečnosti k morálním pochybením politiků a přenesl jisté špatné morální podvědomí do jejich chování, které v současnosti vidíme. Tento stav se odráží v současné době ve společnosti ve výchově dětí, kdy v tomto vidím podstatné riziko současného světa.

V tom, že tyto děti, které by měly být budoucností národa, nebudou mít dostatečně vysoké morální podvědomí a stále bude přetrvávat stav, který je zde nastolen. Mnozí by mohli namítnout, že to tady není tak špatné, vždyť máme demokracii, ale myslím, že nelze vidět situaci v naší zemi tak jednoduše. Chtít, aby se lidé chovali k sobě slušně, aby byly řádně potrestány zločiny, aby nebyli lidé k sobě lhostejní, aby lidé mohli se domoci svých práv a dodržovali svoje povinnosti, není podle mě neskromné, mělo by to být normální. Myslím si, že objem demokracie, kterou nová doba přinesla, byl příliš velký, aby odpovídal míře morálky ve společnosti. Jako jednu z příčin současného stavu vidím, v tom, že v době kdy vznikal právní řád České republiky, tak ti, kteří měli přímý vliv na jeho utváření, místo vymýšlení zákonů měli pouze převzít již zavedené postupy z jiných fungujících evropských demokracií. Je ale možné, že se jim to tzv. nehodilo do krámu.
V současnosti se stále více podivuji na lhostejností obyvatel k dění v této zemi, nebo je to možná už i apatie vyvolaná neustále se opakujícími aférami té či oné strany či konkrétního politika? Když lidé vidí jak propletené, střídající se navzájem, ale stále stejné vládnoucí garnitury tyjí a běžný občan je zajímá pouze chvíli v době voleb. Jak se s razancí sobě vlastní nimrají v malicherných sporech a nestarají se o blaho lidu a republiky. Jak nesmyslně rozprodávají strategické firmy, jak neprůhledně hospodaří, provádí výběrová řízení a jsou arogantní k občanovi. Jako poslední příklad arogance vládnoucí garnitury vůči občanům této země bych mohl uvést „diskuzi“ jakou vede vláda s občany ohledně umístění amerického radaru na území České republiky. Jsem přesvědčen, že občané nedostali pravdivé informace o funkcích radaru, o jeho škodlivosti na zdraví člověka. Nikdo z oficiálních míst neřekl, že první ve válečném konfliktu se ničí radary, také nikdo neřekl, že v případě zaměření rakety tímto radarem je od nás vzdálena 20 minut letu, a teď si představte co za 20 minut se dá stihnout, aby jste se ochránili před následky dopadu jakékoli rakety? Ale v první řadě mě na těchto tzv. demokratických politicích mrzí skutečnost, že jsou občanům popírána práva na referendum, ve kterém by se mohli svobodně vyjádřit k této otázce. Vše nasvědčuje tomu, že v případě konání referenda by občané možnost umístění amerického radaru v naší republice odmítli, ale myslím, že máme na to právo. Pokud by měl zmíněný radar totiž kontrolovat i území bývalého Sovětského svazu tak se dostáváme zpět do doby studené války. Je jasné, že zbrojní lobby ve Spojených státech amerických tlačí jak na jejich vládu tak na naši. Méně ekonomické, ale více taktické a prospěšné by bylo začlenění Ruska do NATO.

A proto dle mého názoru jedinou možnou správnou cestou k nápravě věci je uzákonění mechanismů veřejné kontroly orgánů vlády a místní samosprávy, uzákonění mechanismů, které by eliminovaly možnosti dané hospodářské kriminalitě. Důsledné a nekompromisní dodržování těchto mechanismů by podstatně mohlo vymýtit nešvary současné doby a tím podstat snížit rizika z nich vyplývající. Potom by se občan, který by viděl, že tzv. „na každého dojde“, jinak choval a měl by úctu k zákonům této země, tedy by podle toho i žil a došlo by k ozdravení morálky v celé společnosti.
Nemyslím tím, že před listopadovou revolucí roku 1989 zde ve společnosti byla větší míra morálky či etiky, ale byly zde regulační právní faktory, které bránily společnost před tímto úpadkem. Můžete namítnou, že zde byla tzv. totalitní společnost, ale osobně si myslím, že totalitní moc v tomto státě byla oproti jiným zemím jako je Sev. Korea, Kuba, Čína, slabým odvarem. Byla zde určitá míra nesvobody, což je pravdou a nebylo to správné a bylo chybou socialistického systému, že na sobě nepracoval. Že zakrněl ve vývoji, kdy se měl vypořádat s křivdami, které byly napáchány komunistickou stranou v 50 letech a v době normalizace tedy po roce 1968, kdy měl tzv. ukázat svoji lidskou tvář, přiznat chyby a kompenzovat všechny křivdy a to i včetně vrácení majetků. Protože pokud by si podržel strategické podniky včetně energetiky, otevřel by hranice jak pro cestování tak i obchod a povolil podnikání, tak by s vysokou pravděpodobností mohl v klidu přežít a ještě by nezadržitelně nastartoval podstatné změny v dalších zemích celé Evropy.

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0247 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde