Reflexe činností předčtenářské gramotnosti v MŠ

Základní informace - Reflexe činností předčtenářské gramotnosti v MŠ

Název práce: Reflexe činností předčtenářské gramotnosti v MŠ

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

 

Souhrn - Reflexe činností předčtenářské gramotnosti v MŠ

Rozvoj předčtenářské gramotnosti patří k elementárním aspektům přípravy dětí předškolního věku na primární vzdělávání. V první části této seminární práce se zabývám obecnými činnostmi, které v oblasti předčtenářské gramotnosti s dětmi v mateřské škole provádím. V druhé části pak nabízím v každé oblasti rozvoje dětské osobnosti dvě konkrétní aktivity, které se mi v mé praxi učitele mateřské školy nejvíce osvědčily. Jsem zaměřený na tvořivou dramatiku a také tyto činnosti jsou aplikovány do dramatických her. Před samotnou činností lze využít autorskou říkanku, která nám pomůže aktivitu lépe namotivovat. Hry a činnosti, které zde nabízím, jsem publikoval na portále www.rvp.cz Národního ústavu pro vzdělávání v Praze. Každý takto publikovaný článek je v závěru doplněn o postřehy a reakce dětí. Dále jsem čerpal ze své publikace Šimonovy pracovní listy 16, které jsem vydal u nakladatelství Portál. Říkanky, publikované v seminární práci, jsou mým autorským dílem.

 

Klíčová slova - Reflexe činností předčtenářské gramotnosti v MŠ

Reflexe činností, rozvíjení čtení, rozvíjení psaní, rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení zrakového vnímání, rozvíjení sluchového vnímání, rozvíjení paměti

 

Obsah - Reflexe činností předčtenářské gramotnosti v MŠ

1 Úvod
2 Reflexe činností v MŠ
3 Činnosti rozvíjející čtení a psaní
4 Činnosti rozvíjející řeč a slovní zásobu
5 Činnosti rozvíjející zrakové vnímání
6 Činnosti rozvíjející sluchové vnímání
7 Činnosti rozvíjející paměť
8 Činnosti rozvíjející pozornost
9 Činnosti rozvíjející pravolevou a prostorovou orientaci
10 Činnosti rozvíjející grafomotoriku
11 Použité zdroje

 

Stažení práce - Reflexe činností předčtenářské gramotnosti v MŠ

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 45 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0713 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde