Působnost a význam Rady Evropy na poli kontroly dodržování lidských práv

Základní informace - Působnost a význam Rady Evropy na poli kontroly dodržování lidských práv

Název práce: Působnost a význam Rady Evropy na poli kontroly dodržování lidských práv

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 11 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Působnost a význam Rady Evropy na poli kontroly dodržování lidských práv

Evropská úprava lidských práv představuje nejvyspělejší z regionálních systémů ochrany lidských práv, který jde v mnohém nad rámec univerzálních standardů přijatých v rámci OSN. Zároveň ovšem výklad evropských standardů lidských práv není jednoduchý, protože na rozdíl od jiných regionálních úprav (americké či africké) v Evropě vedle sebe existuje více institucionálních i právních okruhů, které jsou sice formálně zcela samostatné, ale obsahově se mohou vzájemně ovlivňovat či doplňovat. Stranou ponecháme v širším politickém kontextu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) vznikající standardy a mechanismy kontroly lidských práv. Zaměříme se naopak na lidská práva vyplývající z dokumentů a praxe Rady Evropy, tedy nejvýznamnější evropské organizace, založené a fungující na principu vlády práva. Evropský systém ochrany lidských práv byl vytvořen Radou Evropy, nejstarší evropskou politickou organizací, založenou v roce 1949 původně jen západoevropskými státy s parlamentní demokracií a pluralitním politickým systémem. K cílům této organizace podle jejího Statutu náleží dosažení užší evropské jednoty, prosazování a uskutečňování principů skutečné demokracie a lidských práv, založených na osobní a politické svobodě a vládě práva. V posledních letech ovšem došlo k přijetí nových států ze střední a východní Evropy, čímž se z Rady Evropy stala vskutku celoevropská organizace.

Cílem této práce je obsáhnout problematiku tématu Rady Evropy a v základních rysech načrtnout její poslání, činnost, organizační strukturu, vývoj, hlavní prameny právní úpravy, vztah k našemu státu atd. Domnívám se, že vzhledem ke skutečnosti, že Rada Evropy je nejvýznamnější regionální (evropskou) organizací, která má za úkol střežit lidská práva, je třeba na ní zaměřit pozornost a pečlivě její činnost studovat. Obzvláště pak poté, co jsem zaznamenal, že dle výsledků průzkumů veřejného mínění si široká veřejnost neumí pod pojmem Rada Evropy představit nic konkrétnějšího a mnohdy tuto organizaci zaměňují s Radou EU nebo s Evropskou radou (což jsou pochopitelně zcela jiné orgány). Cílem mé práce tedy bude podat takový přehled o činnosti a samé existenci Rady Evropy, aby text práce bylo imaginárně možno použít pro propagační osvětovou brožuru, která by veřejnost osvětlila podstatu této organizace.

Klíčová slova

Rada Evropy, význam Rady Evropy, působnost Rady Evropy, lidská práva, dodržování lidských práv, Evropská úmluva, ochrana lidských práv, ochrana základních svobod

Obsah

1 Úvod
2 Cíle práce, metody zpracování
3 Vymezení okruhů právní regulace a problémy vyvolané změnou politického klimatu
4 Závěr
5 Prameny

Stažení práce - Působnost a význam Rady Evropy na poli kontroly dodržování lidských práv

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 55 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0571 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde