Psychoanalýza

Základní informace

Název práce: Psychoanalýza

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Souhrn

Psychologie je, alespoň pro mě, velmi zajímavý vědní obor. Zaobírá se chováním, vjemy, pocity a prožitky, které mohou zásadně ovlivnit náš život, dokáže pomoci ní vyřešit problém, který ani nemusíme vnímat a je například uložen hluboko v nás. Dnešní hektická doba přináší řadu starostí, které se odrážejí na psychice mnohých z nás, stres, deprese, úzkost, obava ze ztráty zaměstnání, strach co všechno nestihneme, nebo neuděláme. To vše se hromadí v nás a může se stát, že jednoho dne naše „duše“ řekne: „Dost!!“My se pak sesypeme a hledáme pomoc, někdy u svých blízkých, kteří s námi problém sice poodhalí, ale nevyřeší, ale spíše začneme navštěvovat, tak jak je dnes moderní, svého psychologa. Jak ale takový psycholog pracuje? Z čeho vychází? Co je to vlastně psychologie? Pokusím se ji popsat tak, jak ji vidím já.

S psychologií jako takovou se setkáváme denně. Někteří z nás si to ani neuvědomují, ale je pro náš život velmi důležitá. To jak se cítíme ve společnosti lidí, nebo jak se chováme v kolektivu, to vše nás i naše okolí „nutí“ přemýšlet, nebo se alespoň zamyslet nad tím jací jsme. Psychologie také pomáhá v různých zařízeních pro mládež, kde specialisté pracují s dětmi, s mladými lidmi, kteří nezvládli své chování a pomocí psychologických rozborů, sezení a programů zaměřených na jejich nápravu, nebo spíše navedení na správnou cestu, je to znovu psychologie, která jim pomáhá. Proto si myslím, že tento obor je nejen zajímavý, ale především neustále se rozvíjejícím a to i proto, že to jak dokážou být lidé rozlišní, činí psychologii barevnou a zároveň záhadnou. venus-escort.ch

Klíčová slova

Demografický vývoj, První absolutní diference, Druhá absolutní diference, Koeficient růstu, Řetězový index, Průměrný koeficient růstu, Index maskulinity, Index feminity, Index stáří, Index hospodářského zatížení, Index závislosti mladých, index závislosti starých, Migrace, Přirozený přírůstek

Obsah

1. Úvod
2. Historie psychologie
3. 3 Psychologické směry
3.1. Experimentální psychologie
3.2. Psychoanalýza
3.3. Neopsychoanalýza
3.4. Neofreudismus
3.5. Behaviorismus
3.6. Neobehaviorismus
3.7. Humanistická psychologie
3.8. Tvarová psychologie (gestaltismus)
3.9. Neogestaltismus
3.10 Transpersonální psychologie
3.11 Kognitivní psychologie
4 Vybraný psychologický směr – psychoanalýza
4.1 Vznik a historie psychoanalýzy
4.2 Definice psychoanalýzy
4.3 Předmět zkoumání-nevědomí
4.4 Freudův výzkum
4.4.1 Pudové tendence
4.4.2 Libido
4.4.3 Oidipovský komplex
4.4.4 Instance osobnosti podle Freuda
5 Využití psychoanalýzy
5.1 Využití obecně
5.2 Využití ve vztahu k sociální práci
5.3 Využití ve vztahu k mému zaměstnání
6 Závěr
7 Přehled použité literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0292 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde