Projekt rozvoj zaměstnanosti v mikroregionu Most-venkov

Základní informace

Název práce: Projekt rozvoj zaměstnanosti v mikroregionu Most-venkov

Typ práce: Semestrální projekt

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Petr Hlaváček

Datum obhajoby: 2009

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 40 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0162 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Vypracováním projektu bychom chtěli navrhnout řešení na snížení nezaměstnanosti v mikroregionu Most-venkov. Záměrem projektu, který by měl proběhnout v rámci OP RLZ, je vytvoření chráněné dílny, která by napomohla sociální integraci osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Úřad práce v Mostě vykazuje pro mikroregion Most-venkov celkem 57 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, z toho 25 žen. Nejvíce nezaměstnaných v této kategorii je v obci Obrnice s celkovým počtem 27. V mikroregionu tak daní lidé tvoří 14,8% a v samotných Obrnicích 12% nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce Most. Pomocí této dílny chceme dosáhnout sociálního začlenění osob se zdravotním postižením s následným snížením nezaměstnaných ZP osob v tomto mikroregionu. Stěžejním nákladem bude především počáteční investice do výstavby chráněné dílny a její následné vybavení. Předpokládaná počáteční investice bude činit bezmála 18 milionů korun. Předpokládaným hlavním zdrojem financování budou pro nás především prostředky z dotací jak od EU, tak od samotného státu. Efektivnost celého projektu chráněné dílny bude závislá zejména právě na zmíněných dotací. Za předpokladu, že se dílna ujme, bude zájem o produkty a Evropská unie a stát budou spolupracovat, tak se dá předpokládat, že to bude fungovat, ale v případě nějakého výrazného zastavení finančních prostředků nastane problém. Jednoznačnými riziky je v našem případě již několikrát zmíněný nedostatek finančních zdrojů a závislost na ochotě státu a EU finančně podporovat chráněné dílny, dále neochota pracovat v CHD, nízká poptávka a odbyt po produktech chráněné dílny, obtížný přístup na samotný trh, velká konkurence na trhu. Náhradním řešením je, že když se na trhu prosadíme, tak už budeme schopni většinu provozních nákladů hradit ze samotných tržeb. Jiným náhradním řešením pak může být změna činnosti CHD a přechod na jiné produkty či služby.

 

Obsah

1. Úvod
2. Stručné vyhodnocení projektu
3. Stručný popis projektu a jeho etapy
3.1 Vymezení logického rámce projektu
4. Analýza trhu
4.1 Kategorie nezaměstnaných
4.2 Odhad začlenění populace
4.3 Uspokojení potřeb zaměstnaných
4.4 Alternativní možnosti zaměstnání ZTP
5. Management projektu a řízení lidských zdrojů
5.1 Žadatel, zpracovatel a management projektu
5.2 Požadavky na zaměstnance
5.3 Výběr zaměstnanců
6. Dopad projektu na životní prostředí
7. Finanční plán a analýza
7.1 Schéma finančního rozpočtu projektu
7.2 Analýza finančních nároků, efektu, a provádění projektu – CBA
8. Analýza rizik
8.1 Silné a slabé stránky
8.2 Strategický cíl
9. Časový harmonogram
10. Shrnutí

 

Klíčová slova

Zaměstnanost, Nezaměstnanost, Zvýšení zaměstnanosti, Snížení nezaměstnanosti, Kategorie nezaměstnaných, Začlenění populace, ZTP, Zaměstnání ZTP, Požadavky na zaměstnance, Výběr zaměstnanců, CBA, Analýza finančních nároků

 

Stažení práce

Nedávejte zbytečně peníze mobilním operátorům, využijte jiné, lepší možnosti a zaplaťte bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 40 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0162 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Pokud se přesto rozhodnete pro platbu prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde