Profesní komory

Základní informace - Profesní komory

Název práce: Profesní komory

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Profesní komory

Vedle územně samosprávných celků zná náš právní řád subjekty profesní samosprávy - komory a samosprávu školskou (vysoké školy a školské rady u Školských úřadů). Tento druh samosprávy má svoji oporu pouze v zákonných normách a není garantován ústavně, jak je tomu u územní samosprávy. Základem samosprávy je možnost samostatně právně regulovat společenské vztahy vznikající v rámci samosprávného subjektu. Takovýmito normativními právními akty jsou u územní samosprávy obecně závazné vyhlášky, které mohou být vydány v samostatné působnosti bez zákonného zmocnění. U profesních komor přímou analogii nemáme. Přesto tyto vydávají různé směrnice, jejichž dodržování vyžadují. Právní závaznost a následná vymahatelnost norem především u komor s povinným členstvím však je otázkou, neboť nejsou vydávána na podkladě ústavního zmocnění a rozhodnutím Ústavního soudu byla značně zpochybněna i normotvorba územní samosprávy, která takovéto zmocnění má. Advokátní komora je kupříkladu zřízena zákonem o advokacii jako právní subjekt. Jde o samosprávnou stavovskou organizaci sdružující všechny advokáty zapsané v jí vedeném seznamu, tj. o veřejnoprávní korporaci profesní samosprávy založené na principu povinného členství. Zákon výslovně taxativně předpokládá, že orgány komory vydají vlastní normy a to organizační, volební a kárný řád celostátní konference advokátů. Představenstvo schvaluje zkušební řád pro advokátní zkoušky. Pouze tyto uvedené normy mají zákonný podklad, i když v zákoně není definováno, přesně které věci mají řády upravit a tak nelze toto zmocnění považovat za analogii zákonného zmocnění pro vydání vyhlášek správními orgány. https://plaza-escorts.com Vydávání stavovských předpisů je upraveno organizačním řádem komory, který rovněž stanoví jejich závaznost pro advokáty, pakliže jim byly doručeny či zveřejněny v Bulletinu advokacie vydávaném komorou.

Klíčová slova

Profesní komory, zákonná norma, územní samospráva, orgán zájmové samosprávy, státní orgán, profesní samospráva, advokátní komora

Obsah

1 Úvod
2 Charakter orgánů zájmové samosprávy
3 Subjekt veřejné samosprávy
4 Profesní komory
4.1 Rozdělení profesních komor
4.2 Stavovské předpisy
5 Použité prameny

Stažení práce - Profesní komory

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 55 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0569 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde