Proces schvalování Evropské ústavy

Základní informace - Proces schvalování Evropské ústavy

Název práce: Proces schvalování Evropské ústavy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007

Souhrn - Proces schvalování Evropské ústavy

Během uplynulých patnácti let se vývoj Evropské unie vyznačoval řadou změn evropských Smluv. Každou takovou změnu připravila tzv. mezivládní konference, na níž se několik měsíců scházeli zástupci vlád členských států. Jednání mezivládní konference se účastnila i Komise a byl do nich zapojen také Evropský parlament. Jednotný evropský akt, podepsaný v únoru 1986, Unii umožnil vytvořit jednotný trh a zavést na svém území volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, z čehož nyní plyne prospěch evropským podnikům i občanům. Maastrichtská smlouva, podepsaná v únoru 1992, tedy o šest let později, umožnila Unii pokročit v řadě dalších oblastí: jednalo se o zavedení jednotné měny, společnou zahraniční politiku a spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Po Maastrichtské smlouvě se však prohlubování evropské politické unie poněkud zpomalilo. Obě mezivládní konference, které vedly v roce 1997 k podepsání Amsterodamské smlouvy a v roce 2001 k podepsání Niceské smlouvy, byly sice částečně úspěšné, nicméně politické odhodlání účastníků bylo slabší a mnohé institucionální otázky, jež měly v předvečer rozšíření zásadní význam, zůstaly nevyřešeny (jak zajistit hladké fungování Unie složené z 25 a více členských států nebo jak zaručit legitimitu orgánů zastupujících evropské státy a občany). Když se v prosinci 2000 hlavy států a předsedové vlád patnácti členských států v Nice dohodli na revizi Smluv, byli přesvědčeni, že je nezbytné pokračovat v institucionální reformě, jež byla v Niceské smlouvě dle názoru mnoha stran formulována příliš opatrně. Evropská rada proto zahájila širší a zevrubnější diskusi o budoucnosti Unie s cílem provést další revizi Smluv.

Klíčová slova

Evroská ústava, Evropská unie, členské státy, Evropský parlament, Evropská rada, zástupci Evropského parlamentu, kandidátské země

Obsah

1 Cesta k Evropské ústavě
2 Konvent
3 Euroústava – charakteristika
4 Ratifikace
5 Současná situace
6 Závěr
7 Použité prameny

Stažení práce - Proces schvalování Evropské ústavy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0568 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde