Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

Základní informace - Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

Název práce: Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Markéta Křivská

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

Úvod - Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

V této kasuistice popisuji příběh klientky paní Miroslavy, která již několik let trpí atroficko-degenerativním onemocněním - Alzheimerovou chorobou. S touto klientkou jsem se setkala během své praxe v domově pro seniory, kde jsem po dva roky pracovala na pozici vedoucí stanice. Náplní mé práce bylo řídit a koordinovat činnost pracovníků sociální péče, podílet se na přípravě a zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, zabezpečovat základní sociální agendu a metodicky se podílet na sestavování a realizaci individuálních plánů péče.

Zařízení sociálních služeb, ve kterém jsem pracovala, poskytuje jednu registrovanou službu - domov pro seniory. Tato služba je převážně poskytována lidem důchodového věku se sníženou soběstačností a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří netrpí pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností.

Ukázka - Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

S paní Miroslavou jsem se poprvé setkala při jejím nástupu do domova pro seniory, kam jí přivezla její starší dcera Pavla. Obě ženy byly velmi rozrušené, paní Pavla plakala a pokoušela se mamince opakovaně vysvětlit, proč je v domově a že zde bude nějaký čas bydlet. Paní Miroslava seděla na židli se svěšenou hlavou, ruce měla omotané kolem těla a kolébala se ze strany na stranu. Paní Pavla vybalila mamince její osobní věci, uklidila je do skříně, zdravotní sestře předala lékařkou zprávu a léky, které paní Miroslava užívala. Poté se s personálem rychle rozloučila a se slzami v očích odjela.

Po odjezdu dcery jsem se pokoušela s klientkou navázat kontakt. Paní Miroslava stála v pokoji u stolu a se sepjatýma rukama se upřeně dívala do země. Klientce jsem se představila a zeptala se, zda nemá hlad nebo žízeň. Nabídla jsem jí teplý čaj. Paní Miroslava se po chvíli trochu uklidnila. Bylo na ní vidět, že je z cesty vyčerpaná. Proto jsem jí nabídla, zda si nechce odpočinout. Paní Miroslava souhlasila a oblečená si lehla do postele. Když jsem jí nabídla, že jí pomohu se převléknout, odmítla. Protože se chvěla zimou, přikryla jsem ji dekou a odešla z pokoje. Personál jsem následně instruovala, aby klientce věnovali zvýšenou pozornost a dohled.

Závěr - Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

Celý případ, jak jsem ho zde popsala, byl zajímavý a z mého pohledu velmi náročný. Vzhledem k tomu, že domov pro seniory neměl zřízené speciální oddělení pro osoby s demencí, mám pocit, že jsem za současných podmínek udělala vše, co bylo v mých silách. Avšak jistě by zde bylo plno dalších věcí, které by se mohly udělat či změnit. Avšak v důsledku omezených možností zařízení, jsem měla tak trochu svázané ruce. Tato otázka se však spíše týká dalšího rozvoje poskytovaných sociálních služeb a systémových změn, které bude z mého hlediska stejně nutné v nejbližší době učinit.

Klientů s tímto druhem postižení stále přibývá, ale počet vhodných sociálních služeb je v současné době stále velmi omezen. Lidé, kteří trpí demencí či Alzheimerovou chorobou, potřebují zcela specifický druh sociální a ošetřovatelské péče. Denní režim by v takových to zařízení měl zásadně vycházet z potřeb těchto klientů, jejich návyky je nutné tolerovat a respektovat a v rámci možností tomu přizpůsobit i rytmus celého oddělení, což v našem případě bylo velmi problematické a náročně. Dle mého názoru je nutné zdůraznit, že tato klientka neměla být do takovéhoto typu zařízení vůbec přijímána. Jednalo se však o naléhavou situaci a zařízení si z finančních důvodů nemohlo dovolit nechat delší čas více volných lůžek, byla paní Miroslava do Domova přijata. Bohužel je toto ve většině domovů pro seniory zcela běžnou praxí.

Když paní Miroslava do Domova nastoupila, vůbec jsem netušila, jaké problémy a změny na oddělení její přítomnost vyvolá. Pokusím-li se na vše podívat očima této klientky, zcela chápu její odmítavé až agresivní chování. Z ničeho nic se objevila v neznámém prostředí, plném nových lidí, kteří po ní neustále něco chtěli a požadovali. Paní Miroslava těmto změnám nerozuměla, nevěděla a nechápala, proč po ní ti cizí lidé chtějí, aby vstávala v sedm hodin ráno, v půl osmé už seděla v jídelně a čekala na snídani, nebo že by se zrovna teď měla jít osprchovat nebo jít spát. Když bydlela společně se svojí dcerou Pavlou, byla zvyklá na zcela jiný denní režim, který se víceméně podřizoval jejím potřebám, přáním a momentální náladě. Personál oddělení nebyl zvyklý s klientem s takovýmto postižením pracovat a starat se o něj a nebyl pro to ani dostatečně proškolen. Bylo velmi těžké vysvětlovat některým pracovníkům, jak by se ke klientce měli chovat, jak k ní přistupovat a hovořit. V omezeném počtu personálu bylo velmi náročné upravit rozpisy služeb tak, aby vždy byl přítomen někdo z těch pracovníků, s kterými paní Miroslava ráda spolupracovala, kteří se jí snažili pochopit a její nepřiměřené chování si nebrat osobně. Myslím si však, že díky dobře vypracovanému individuálnímu plánu péče, spolupráci všech zainteresovaných pracovníků a výborné spolupráci dcery klientky, paní Pavly, se nám povedlo péči o paní Miroslavu uzpůsobit alespoň trochu jejím potřebám a přáním. I když se to občas nepovedlo a došlo k nějakému nedorozumění či konfliktu. Práce se seniory není jednoduchá a vyžaduje ze strany pečujícího personálu hodně zkušeností, vzájemného pochopení a úsilí.

Když jsem viděla paní Miroslavou poprvé, byla jsem velmi překvapená, že již v tomto relativně mladém věku může trpět tak zákeřnou nemocí jako je Alzheimerova choroba. Až později, když jsem si zpátky promítala události téhož dne, jsem si uvědomila, že jsem byla konfrontována s možným obrazem sebe sama za mnoho desítek let (a třeba ani ne tolik). Ten pocit byl děsivý a můj obraz velmi smutný. Přemýšlela jsem o tom, jak je to vůbec možné, že člověk, který vystudoval vysokou školu, dále se vzdělával, aktivně se věnoval své práci a žil zdravě, mohl skončit právě takhle. Uvědomila jsem si, že i když si po celou dobu říkám, že jsem na konec svého života již připravená, jen jsem si to namlouvala. I já se bojím bezmoci, nedůstojnosti a degradace mé osoby v důsledku takovéto choroby, která i mě může jednou postihnout. Paní Miroslavu jsem v důsledku toho často litovala i obdivovala. I když si to možná plně neuvědomovala, tak zcela nerezignovala na svůj život, a určitým způsobem o něj bojovala.

Když se zaměřím na samotnou péči o klientku, myslím si, že v případě jiných a vyhovujících podmínek zařízení (technické a personální zázemí, odborně školený personál, supervize apod.) by bylo možné s paní Miroslavou například i více terapeuticky pracovat. V této souvislosti mě napadá možnost využití bazální stimulace, reminiscenční a validizační terapie, canisterapie. Avšak mé možnosti byly omezené a já jsem v důsledku toho často prožívala hněv a smutek. Jako vedoucí stanice jsem nesla za klienty a veškerý personál odpovědnost a některá má rozhodnutí nebyla lehká. Řešení častých konfliktů a problémů mě velmi vyčerpávalo a já často nacházela jen velmi malou oporu a pochopení. Často jsem si i říkala, zda toto mé snažení má vůbec nějakou cenu. Ale svoji cenu opravdu mělo – odměnou mi byl usměv paní Miroslavy a také její slova: „Mám Vás ráda, jste na mě tak hodná, děkuji Vám“.

V současné době již pracuji v jiném domově pro seniory a mohu tedy konečně i srovnávat. V tomto zařízení je již skoro tři roky vytvořeno oddělení se zvláštním režimem určené právě klientům, kteří trpí pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností. Personál, který o tyto klienty pečuje, je řádně proškolen, pravidelně se účastní různých seminářů a také supervizí. Na oddělení je méně klientů, ale o to více pracovníků, kteří se klientům opravdu individuálně i skupinově věnují.

Klíčová slova - Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

Senior, domov pro seniory, případová studie, sociální služba, individuální plán, atroficko-degenerativní onemocnění, Alzheimerova choroba, Alzheimerova demence


Obsah - Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

ÚVOD
1. SOCIÁLNÍ EVIDENCE
1.1 Základní údaje o klientce
1.2 První kontakt s klientkou
2. SOCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
2.1 Sociální anamnéza
2.2 Osobní anamnéza
2.3 Hodnocení informací
3. PRŮBĚH POBYTU V DOMOVĚ PRO SENIORY
3.1 První měsíc pobytu v Domově
3.2 Identifikace problematických oblastí v péči o klientku
3.3 Navrhovaná řešení pomoci
3.4 Sociální vedení
3.5 Poslední měsíce pobytu klientky v Domově
4. MÁ REFLEXE PŘÍPADU

Stažení práce - Případová studie z domova pro seniory - Alzheimerova choroba

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0379 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde