Představitelé, organizace a program českých fašistů

Základní informace - Představitelé, organizace a program českých fašistů

Název práce: Představitelé, organizace a program českých fašistů

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Představitelé, organizace a program českých fašistů

První fašistické organizace u nás začaly vznikat od roku 1922, a to organizace Červenobílí ( nebo také Klub červenobílých ) a organizace Národní hnutí. Organizace Červenobílí byla volnou odnoží Československé národní demokracie. Rekrutovali se jednak z odborové organizace této strany ( tzv. národního dělnictva ) a jednak ze studentských spolků právníků a mediků. Tato organizace měla asi 1300 členů, vydávala časopis Výzva Červenobílých. V čele organizace stáli pozdější nestoři našeho fašismu- tajemník národních demokratů Josef Kučera, dr. Jiří Branžovský a ing. Zdeněk Zástěra. Také hesla Červenobílých pocházela z arzenálu národní demokracie – „Nacionalismem k lidství“, „Práce pro vlast se neplatí“. Z fašismu italského od počátku přejímali pouze  jeho antikomunismus, pojímaný ale svérázně, Červenobílí považovali za komunisty také sociální demokraty a národní socialisty.  27. 3. 1923 zveřejnili ve svém časopise program, který byl ostře šovinistický a to zejména v protiněmeckém smyslu. Vyjádřili zde také pohrdání parlamentem a požadavek řešení problémů celostátního významu formou plebiscitu, program dále obsahoval rozhodné kroky proti dělnickému hnutí, nejenom proti KSČ. Pod tímto programem byli podepsány významné osobnosti konzervativní, nikoli však ještě fašistické pravice- např. spisovatel Josef Holeček, senátor Matúš Dula a bývalý rektor UK prof. Fr. Mareš. Tento program však neměl větší ohlas. Červenobílí se ihned zpočátku snažili proniknout do Československé obce sokolské a Československé obce legionářské, ale to byla chyba, protože obě stály za prezidentem Masarykem a odmítaly jejich šovinismus.

Organizace Národní hnutí vznikla 18. listopadu 1922, bylo to volné sdružení vlastenecky cítících občanů, které se ustavilo také jako složka národních demokratů. Na rozdíl od Červenobílých měli ale od počátku větší vliv, začali zakládat odbočky prakticky ve všech větších městech, a to i na Slovensku. Ve svém programu, který zveřejnili počátkem roku 1923, se hlásili k myšlenkám italského fašismu, které byly přizpůsobeny československým poměrům. Národní hnutí nemělo být politickou stranou, ale sdružením Čechoslováků rodem a smýšlením, stojících na pozicích antikomunismu, antisocialismu a antisemitismu. Také členská základna se od Červenobílých lišila, tvořili ji především právníci, podnikatelé a živnostníci. Národní hnutí mělo již propracovánu svou organizační strukturu od místních sdružení až po ústřední vedení v Praze. Vlastním vůdcem Národního hnutí byl Viktor Dyk, který tak ale učinil ze skutečného vlastenectví. Toto hnutí se rovněž neprosadilo.

První příležitost k zahájení veřejných bouří českých fašistů nastala 5. ledna 1923 v Praze, pár hodin po tom, co byl spáchán atentát na Aloise Rašína, který provedl levicový radikál Josef Šoupal. Červenobílí začali na Václavském náměstí rozhazovat letáky s výzvou, aby občané zakládali obranné organizace za účelem zachování československého národního státu. Proti Červenobílým zasáhla policie a večer byl obnoven klid.  

Fašistické hnutí se rozvíjelo také na Moravě, a to velice slibně. V Holešově se ustavila skupina, která jako první v našich dějinách přijala otevřený fašismus italského zaměření. 2. 11. 1922 se k italskému fašismu otevřeně přihlásili ve svém listě Hanácká republika. V té době mělo toto sdružení asi 500 členů z různých politických stran a různého politického postavení. Vůdcem se stal redaktor Robert Mach. Členové sdružení si začali říkat Fašisté. Fašisté navázali kontakty s Červenobílými a Národním hnutím v Čechách a začali budovat svou organizační strukturu. Roku 1923 ji tvořilo již 15 místních organizací ( a to především na Hané, Valašsku, Ostravsku, v Uh. Hradišti a ve Znojmě) a také 4 organizace v Čechách ( v Kolíně, Čes. Budějovicích, Litoměřicích a Praze ). V lednu roku 1923 došlo na schůzi fašistických předáků v Kolíně k vytvoření prvního ústředního vedení československých fašistů, předsedou se stal Fr. Ladislav Stelzig, holešovský knihkupec, a ústředním tajemníkem se stal Robert Mach. Centrem hnutí zůstal nadále Holešov a tiskovým orgánem list Hanácká republika, který byl na jaře roku 1923 přejmenován na Národní republiku.

6. dubna 1924 došlo v Kolíně ke sloučení moravských Fašistů s Červenobílými pod názvem Českoslovenští fašisté a bylo vytvořeno jednotné vedení, tzv. rada deseti, jejímž představitelem se stal kolínský továrník Alois Klášterský. 3. srpna 1924 se Českoslovenští fašisté dohodli také s Národním hnutím a k definitivnímu sloučení došlo na jaře 1925. Byl přijat nový, opět prozatímní, název Českoslovenští fašisté- národní hnutí obrodné. Generálním tajemníkem se stal Robert Mach. List Národní republika začal vycházet v Praze.
Ve svém ideovém programu, který byl uveřejněn v lednu 1925 vyjádřili ostře protiněmecký, protipolský a protimaďarský postoj, volali v něm po čistě národním státě a silné armádě, vyzdvihovali zásluhy českých legií- redukované však především na boj proti bolševismu. Vytvoření koaliční vlády roku 1926 za účasti sudetoněmeckých stran vyvolalo mezi českými fašisty vlnu deziluze a rozvratu.

 

Klíčová slova - Představitelé, organizace a program českých fašistů

Vlajka, Fašismus, Gajda, Kuratorium, fašistické organizece, Červenobií, Národní hnutí, KSČ, Robert Mach, NOF

 

Stažení práce - Představitelé, organizace a program českých fašistů

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0620 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde