Praxe v 1. třídě ZŠ

Základní informace - Praxe v 1. třídě ZŠ

Název práce: Praxe v 1. třídě ZŠ

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

 

Souhrn - Praxe v 1. třídě ZŠ

V roce 1993 získala škola právní subjektivitu a byla zřízena k 1. 1. 1993 jako příspěvková organizace. Škola se od svého založení v roce 1973 profiluje jako sportovní se zaměřením na lední hokej. Výuka ledního hokeje probíhá od 3. do 9. ročníku. Oficiální sportovní třídy byly na škole zřízeny se souhlasem MŠMT ČR v roce 1999. Na škole se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola pro budoucnost", ve sportovních třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žákům je k dispozici řada odborných pracoven. Velký zájem je o výuku informatiky, která od 1. 9. 2005 probíhá ve dvou moderně vybavených učebnách informatiky. Všechny počítače jsou propojeny bezdrátovou sítí a jsou připojeny pevnou linkou k internetu. Dále žáci využívají pracovnu fyziky, chemie a přírodopisu, hudební výchovy, zeměpisu, tělocvičnu a školní bazén, cvičnou kuchyňku a dílny. Ve školní knihovně je mimo knižního fondu i multimediální počítač s připojením na internet.

Vyučovací hodinu výtvarné výchovy jsem se snažil pojmout zábavnou formou, kdy jsem dětem poskytl dostatek prostoru pro vzájemnou konzultaci mezi sebou i prostor na dotazy mířené přímo na moji osobu. Děti jsem během činnosti obcházel v jejich lavicích a snažil jsem se jim pomoci nebo poradit a zároveň vyzdvihnout klady jejich práce a tím je průběžně motivovat.

 

Klíčová slova - Praxe v 1. třídě ZŠ

Praxe, základní škola, příprava, vyučovací hodina, asistenské činnosti, pedagogická praxe, student, individuální plán, hodnocení praxe

 

Obsah - Praxe v 1. třídě ZŠ

1 Stručná charakteristika školy
2 Příprava na vyučovací hodinu                
3 Přehled asistentské činnosti                    
4 Hospitační záznam z náslechové hodiny
5 Hodnocení souvislé pedagogické praxe
6 Hodnocení praxe z pohledu studenta
7 Záznam o prostudování individuálního plánu žáka    

 

Stažení práce - Praxe v 1. třídě ZŠ

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0695 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde