Právo a morálka

Základní informace - Právo a morálka

Název práce: Právo a morálka

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Právo a morálka

Člověk je tvor společenský a jako takový si musel ve společnosti utvořit určitá pravidla chování jednotlivců, tedy jednání žádoucí a nežádoucí (zakázané). Tato pravidla tvořila tedy určité normativní systémy (definujeme-li normu jako pravidlo chování), které v závislosti na svém účelu a zdroji sloužily různým účelům. Můžeme tak kupříkladu hovořit o náboženských pravidlech, jejichž původcem je božstvo či proroci a jež sloužili k naklonění si vyšších sil a případně i blaženému posmrtnému životu. Jiným takovým normativním systémem pak může být móda (původ i účel jednotlivých pravidel je v lidských dějinách značně variabilní), sportovní pravidla či třeba pravidla politická. Nejčastěji jsou však jako společenské regulativy citovány skupiny právních a morálních norem, které – jak si ukážeme v následujícím textu – mohou být v mnohém shodné i odlišné. Etika (z řeckého éthikos – nauka o mravech) je praktická filosofie týkající se lidského jednání vzhledem k mravním požadavkům. Tato disciplína se rozmanitým způsobem rozvíjí již od dob antického Řecka (Platón, Aristotelés), v novověku dosahuje svého vrcholu u Spinozy, Kanta a Hartmanna. Předpokladem je přitom vždy svoboda a mravní odpovědnost individua v situaci, v níž se nachází, většinou také vztah k dobru a zlu. Morálka je systém hodnotových představ a příkazů, který třídí jednání a předpisy podle dobra a zla; základní význam přitom mají imperativy z hlediska zápovědi (tabu), které mají zdržet jednotlivce od plného uskutečnění jeho vitálních popudů (výživa, sexualita, uplatnění, vlastnictví a bezpečnost) ve prospěch akceptování podmínek sociálního soužití jako je spravedlnost a uznání práv cizí osoby, jakož i uznání druhých lidí jako cíle, nikoliv jako prostředku.

Klíčová slova

Právo, morálka, etika, etika právníka, chování, pravidlo, žádoucí jednání, nežádoucí jednání, morální norma, kodex, lidové zvyky

Obsah

1 Úvod
2 Etika a morálka
3 Etika a právo
4 Etika právníka
5 Závěr
6 Použitá literatura

Stažení práce - Právo a morálka

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0542 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde