Pracovněprávní vztahy v právní úpravě a praxi ČR

Základní informace

Název práce: Pracovněprávní vztahy v právní úpravě a praxi ČR

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 133 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 225 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0130 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Pracovní právo je velmi obsáhlou oblastí práva každé země. Vzhledem ke skutečnosti, že v pracovním právu převažuje zejména funkce ochranná, je pracovní právo někdy považováno za součást práva sociálního. Pojem sociální právo však považujeme spíše za integrující pojem pro oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, než abychom jej považovali za právní odvětví.
Pracovní právo je nejen v České republice považováno za samostatné právní odvětví. Je nutné si však uvědomit, že všechna právní odvětví jsou navzájem propojena řadou vazeb a vztahů a tímto způsobem pak tvoří subsystémy jednoho systému – právního řádu.
V České republice považujeme za nejvýznamnější pramen nejen pracovního práva Ústavu České republiky č. 1/1993 Sb. a Listinu základních lidských práv a svobod. Za nejdůležitější a nejvýznamnější pramen individuálního pracovního práva považujeme zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce.


Obsah

I. Úvod
II. Cl práce a metodika
III. Přehled platné právní úpravy
1 Vnitrostátní prameny pracovního práva
1.1 Předpisy upravující kolektivní pracovní právo
1.2 Předpisy upravující zajišťování zaměstnanosti
1.3 Předpisy upravující individuální pracovní právo
1.3.1 Návrh nového zákoníku práce
1.3.1.1 Důvody návrhu
1.3.1.2 Návrh nového zákoníku práce
1.3.1.3 Platný zákoník práce a návrh nového zákoníku práce
1.3.1.4 Platný zákoník práce versus návrh nové právní úpravy zákoníku práce
1.4 Kolektivní smlouvy a vnitropodnikové normativní akty
2 Působnost pracovního práva
3 Pracovněprávní vztahy
3.1 Pojem pracovněprávních vztahů
3.2 Druhy pracovněprávních vztahů
3.3 Základní principy pracovněprávních vztahů
3.4 Subjekty individuálních pracovněprávních vztahů
3.4.1 Fyzická osoba – zaměstnanec
3.4.1.1 Zvláštní pracovní podmínky mladistvých
3.4.1.2 Zvláštní pracovněprávní podmínky žen
3.4.2 Zaměstnavatel
3.4.2.1 Fyzická osoba – zaměstnavatel
3.4.2.2 Právnická osoba – zaměstnavatel
3.4.2.3 Stát jako účastník pracovněprávních vztahů
3.5 Úkony zaměstnavatele
3.6 Zastoupení v individuálních pracovněprávních vztazích
3.6.1 Plná moc
3.6.2 Rozhodnutí soudu
3.7 Obsah individuálních pracovněprávních vztahů
4 Pracovněprávní úkony
4.1 Pracovní poměr
4.1.1 Vznik pracovního poměru
4.1.1.1 Pracovní smlouva
4.1.1.1.1 Náležitosti pracovní smlouvy
4.1.1.2 Volba
4.1.1.3 Jmenování
4.1.2 Druhy pracovního poměru
4.1.3 Změny pracovního poměru
4.1.4 Skončení pracovního poměru
4.1.4.1 Dohoda o skončení pracovního poměru
4.1.4.2 Výpověď
4.1.4.3 Okamžité zrušení pracovního poměru
4.1.4.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
4.1.4.5 Uplynutí sjednané doby
4.1.4.6 U cizinců odnětím povolení k pobytu či vyhoštění
4.1.4.7 Smrt zaměstnance
4.2 Doplňkové pracovněprávní vztahy
4.2.1 Vedlejší pracovní poměr
4.2.2 Souběžný pracovní poměr
4.2.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
4.2.3.1 Dohoda o provedení práce
4.2.3.2 Dohoda o pracovní činnosti
IV. Pracovněprávní vztahy v praxi konkrétního subjektu
5 Společnost Služby města
5.1 Zaměstnanci společnosti
5.2 Pracovněprávní vztahy ve společnosti
5.3 Ukončení pracovněprávních vztahů ve společnosti
V. Poznatky zjištěné při zkoumání a jejich vyhodnocení
VI. Závěr
VII. Seznam literatury
VIII. Přílohy

Klíčová slova

Pracovní právo, Pracovněprávní vztahy, Pracovní poměr, Zákoník práce, Pracovní smlouva, Zaměstnavatel, Zaměstnanec, Kolektivní smlouva, Vnitropodnikové akty, Pracovní podmínky, Pracovněprávní úkony, Náležitosti pracovní smlouvy, Výpověď, Vedlejší pracovní poměr, Souběžný pracovní poměr

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 225 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0130 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde