Práce a její ekonomicko-sociální funkce v průběhu 20. století

Práce a její ekonomicko-sociální funkce v průběhu 20. století

Základní informace - Práce a její ekonomicko-sociální funkce v průběhu 20. století

Název práce: Práce a její ekonomicko-sociální funkce v průběhu 20. století

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Práce a její ekonomicko-sociální funkce v průběhu 20. století

Celé 20. století je specifické množstvím změn a revolucí, ať už polických, sociálních, kulturních aj., které probíhaly v celé délce jeho trvání. Žádná jiná historická epocha nepřinesla tolik změn a v tak krátkém čase. Do vývoje společnosti ze zapsaly dva největší válečné konflikty v historii lidstva, zánik starých evropských monarchií, vznik nezávislých států, rozdělení světa na dvě soupeřící velmoci atd. Všechny tyto události s sebou přinášely množství změn, na které musela společnost reagovat. Tyto změny se samozřejmě týkaly i tak elementární součásti lidského života jako je práce.

Z pohledu zaměstnanosti se dle mého názoru ve 20. století odehrály dvě velké změny. Jednou byla změna struktury zaměstnanosti, kdy se zásadně změnil podíl manuálně a nemanuálně pracujících. Další změna proběhla u jedné, z pohledu zaměstnanosti velmi specifické demografické skupiny, a to u žen. Postavení žen na trhu práce se v průběhu 20. století zásadně změnilo. Z žen v domácnosti se v průběhu desetiletí stávaly plnohodnotné zaměstnankyně, které se vyrovnaly mužům a mnohdy je v hierarchickém žebříčku předstihly a dostávaly se na vedoucí pozice. Tento trend i nadále pokračuje a myslím, že dnes již nikomu nepřijde divné, je-li žena ředitelkou nadnárodní společnosti či vysokou státní úřednicí. Toto zrovnoprávnění, ať je jakkoliv správné, ovšem přineslo do společnosti nové sociologické trendy, jako např. ubývání sňatků, klesající porodnost, stárnutí populace aj., které už tak pozitivní vliv nemají.


Mám-li shrnout výše uvedené, neubráním se návratu k úvodu. Dvacáté století přineslo mnoho změn a historických zvratů. Změnilo způsob a pohled člověka na život. Prolomilo mnohá tabu (práce žen) a nastolilo mnoho otázek do budoucna. Z hlediska zaměstnanosti a její struktury došlo k významným změnám. Západní společnost se z industriální společnosti mění na post-industriální, kde má intelektuální práce stále větší význam. Fyzický kapitál pro společnosti už není tak významný, naopak na významu získává kapitál intelektuální, tvořený znalostmi a myšlenkami. To vše se odráží ve skutečnosti, že stále přibývá pracovníků v terciální sféře, na úkor průmyslu a zemědělství. Ty se přesouvají do méně rozvinutých oblastí. Co se ženských práv týče, došlo ve 20. století taktéž k velkému posunu. Situace i nadále není zcela ideální, stále dochází k diskriminaci žen-matek, stále jsou případy, kdy žena není za stejnou práci ohodnocena jako muž atd. Ovšem podíváme-li se na situaci na začátku a konci století, musíme uznat, že se dosáhlo velkého pokroku. A pokud se bude v nastolených trendech pokračovat, může v nedaleké budoucnosti dojít k naprosté rovnoprávnosti žen a mužů.

Klíčová slova - Práce a její ekonomicko-sociální funkce v průběhu 20. století

Sociologie, práce, zaměstnanost, struktura zaměstnanosti, zaměstnanost žen, primární sféra, sekundární sféra, terciální sféra, vývoj zaměstnanosti


Obsah - Práce a její ekonomicko-sociální funkce v průběhu 20. století

ÚVOD
1.0 ZMĚNA STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI
1.1 Situace v předválečném Československu
1.2 Poválečné Československo, období socialismu
1.3 Situace v ČR po roce 1989
2.0 ZAMĚSTNANOST ŽEN
2.1 SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce - Práce a její ekonomicko-sociální funkce v průběhu 20. století

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0361 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde