Počítač a děti s autismem

Základní informace - Počítač a děti s autismem

Název práce: Počítač a děti s autismem

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 7 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

 

Souhrn - Počítač a děti s autismem

Vystudoval jsem bakalářské studium obor "Učitelství pro mateřské školy" na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jsme soukromá mateřská škola zapsaná v rejstříku škol Ministerstva školství, sportu a tělovýchovy ČR, z čehož vyplývá, že jsme kontrolováni Českou školní inspekcí zda dodržujeme vzdělávací nabídku v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Bohužel jako soukromí subjekt jsme finančně závyslí na prostředcích, které nám zaplatí rodiče na školném. V současné době po pokrytí nákladů spojených s provozem mateřské školy a platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, nemáme dostatek prostředků na pořízení kvalitního počítače vhodného pro výuku dětí předškolního věku. Tudíž tento nedostatek nahrazujeme širší vzdělávací nabídkou v jiných oblastech. Téma " Počítač a děti s autismem" jsem si nevybral náhodou. Školní rok 2009 - 2010 jsem pracoval v mateřské škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Přímo ve speciální třídě jsem působil na půl úvazku jako učitel mateřské školy a druhou půli úvazku jako asistent pedagoga u dítěte s diagnózou atipické autistické rysy. Práce s tímto chlapcem byla velice zajímavá a ve velké míře jsem při ni využíval počítač, jako prostředek ke vzdělávání.

 

Klíčová slova - Počítač a děti s autismem

Počítač, autismus, děti s autismem, přístup k počítačům, informační technologie, seznámení s počítačem, vzdělávací potřeby

 

Obsah - Počítač a děti s autismem

1 Úvod
2 Jaké jsou možnosti přístupu k počítačům moje i dětí?
3 Stručná metodická charakteristika programů, které bych při vzdělávání chtěl používat
4 Které konkrétní programy nepoužívám z důvodu nízké didaktické kvality, a proč?
5 Zpracování vybraného tématu
6 Zamyšlení nad poznatky z oblasti informačních technologií.
7 Myšlenková mapa
8 Závěr
9 Použité zdroje

 

Stažení práce - Počítač a děti s autismem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 30 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0706 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde