Persuasivní komunikace ve volební kampani

Základní informace

Název práce: Persuasivní komunikace ve volební kampani

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007


Souhrn

V této práci se zaměřím na jeden konkrétní produkt komunikační strategie Občanské demokratické strany (dále jen ODS), pocházející z volební kampaně před volbami do parlamentu České republiky 2. a 3. června 2006. Jedná se o volební klip Společně po modré. K analýze jsem užil jeho podoby umístěné na internetu.
Analytický postup je inspirován metodou sémiotické analýzy. Jelikož se chci zaměřit na způsob, jakým je zde semiózován nepřítel, pominu nižší stupně označování a nebudu rozlišovat mezi konotacemi a denotacemi. Spokojím se s konstatováním, že popis produktu odpovídá konotacím a denotacím českého občana – studenta na konci roku 2006 . Nebudu se zabývat veškerými znaky a jejich semiózami, nýbrž se soustředím na konstrukci obrazu nepřítele, jež mi bude východiskem dalších úvah.
Narace tohoto textu užívá sémiotického konceptu „čtení textu“, který zahrnuje takové jednotky, jako jsou čtenář, čtení textu, text. Textem je míněn soubor jakýchkoliv znaků (znakové syntagma), čtenářem příjemce tohoto znakového souboru a pojem čtení textu odkazuje k aktivní interakci mezi čtenářem a textem – k interakci, v níž se rodí význam textu.

Klíčová slova

Persuasivní komunikace, volební kampaně, analýza, sémiotika, sémiotická analýza, persuase, komunikace, média, označování, ideologie, mýtus, spirála

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0207 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde