Násilí jako jednání

Základní informace

Název práce: Násilí jako jednání

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 5 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Násilí jako jednání, které druhému působí bolest, poškozuje ho, ponižuje jeho lidskou důstojnost je jednání, které je vždy odsouzeníhodné a o to více, je-li pácháno na bezbranných bytostech. S násilím se lidstvo setkává odpradávna, jenom forma se trochu mění. Bohužel přibývá násilí a krutosti i u těch, které považujeme za bezbranné bytosti, tj. u dětí, a to jak k sobě navzájem, ale i k dospělým.
Domácí násilí je opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí, kterého se dopouštějí dospělí nebo mladiství na svých blízkých (obětí mohou být manžel / manželka, druh / družka, rozvedení, dítě, rodič, prarodič). Má podobu fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického či jiného násilí, nejčastěji jejich kombinace. Domácí násilí se liší od ostatních forem delikventního chování tím, že je násilím ve vztahu osob, vytváří vztah závislosti oběti na pachateli a je zaměřeno na získání moci pachatele nad obětí. Charakteristickým rysem domácího násilí je skutečnost, že se pro svou určitou trvalost a různou intenzitu násilných aktů postupně stává součástí jejich běžného života.
Obětí násilí v rodině se může stát kterýkoliv člen rodiny, stejně tak se všichni vyskytují mezi pachateli. Nejčastějšími oběťmi se však v rodině stávají ženy a děti. Rodina tak přestává plnit roli útočiště a stává se nebezpečným místem. Agresivní chování je z velké části naučené v dětství a mládí jako způsob řešení konfliktů a problémů, tedy přejímáním vzorů z původní rodiny. K tomu se přidává řada dalších negativních vlivů, jako jsou nezralost partnerů, obtížná ekonomická situace rodiny, nedostatek bytů, náročné životní situace, chronický nedostatek času, alkoholismus, promiskuita a další.
Domácí násilí je zřídka jednorázovou záležitostí. Fyzické a sexuální zneužívání se stává častějším a krutějším s postupující dobou, někdy skončí až teprve v okamžiku, kdy je jedna osoba zavražděná druhou. Ostatní formy násilí nebo ovládajícího chování mohou pokračovat po dlouhou dobu.

Klíčová slova

Násilí, Násilí jako jednání, Domácí násilí, Oběti násilí, Agresivní chování, Násilí v rodině, Týrání osoby, Dopady násilí, Důsledky násilí, Týrání


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0243 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde