Nadace a sbírky

Základní informace - Nadace a sbírky

Název práce: Nadace a sbírky

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martina Zichová

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Nadace a sbírky

Seminární práce je zaměřena na tématiku nadací a veřejných sbírek. Nejprve obecně definuji a popisuji nestátní neziskové organizace, pod které spadají nadace a nadační fondy, které pak mohou vytvářet veřejné sbírky. Zaměřuji se stručně na obecné definice jednotlivých druhů neziskových organizací a legislativní požadavky. Dále vysvětluji hlavní rozdíly mezi nadacemi a nadačními fondy, uvádím jejich hlavní cíle a zaměření. Další kapitola pojednává o nadacích a nadačních fondech v rámci České repliky a konkrétně se zde zaměřuji na Fórum dárců, což je sdružení, které sjednocuje nevýznamnější nadační organizace působící na území našeho státu. Připojuji některé zajímavé grafy z výroční zprávy Fóra dárců. V poslední kapitole krátce vysvětluji pojem veřejné sbírky, jejich účel a užití.

Z mediálních informací je možné pozorovat, že oblast nadací a nadačních fondů se neustále rozrůstá a získává na podpoře z různých sektorů, zapojuje se do ní více a více lidí, jednotlivců i skupin a zejména se teď rozrůstá i podpora ze strany firemních organizací. Přesto jsem byla překvapená, že nejvíce prostředků je přerozděleno do sektoru ochrany památek a kultury, přestože v médiích je nejčastěji poukazováno na nadace a fondy, které se věnují problematice zdraví, sociální separace nebo péče o děti, či handicapované jedince. Věřím, že tato aktivita má velký význam a je perspektivní jako prostředek zlepšování života lidí ve všemožných ohledech. 

 

Klíčová slova - Nadace a sbírky

Nadace, sbírky, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadační fond, sdružení nadací a fondů, večejné sbírky

 

Obsah - Nadace a sbírky

1    Úvod
2    Nestátní neziskové organizace
2.1    Obecně prospěšné společnosti
2.2    Občanská sdružení
2.3    Nadace
2.4    Nadační fond
3    Nadace a nadační fondy
4    Nadace a fondy v České republice
4.1    Sdružení nadací a fondů
4.2    Zajímavé grafy
5    Veřejné sbírky
6    Závěr
7    Použité zdroje

 

Stažení práce - Nadace a sbírky

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0594 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde