Mravní výchova

Základní informace

Název práce: Mravní výchova

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Michaela Kantorová

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

„Cíl výchovy (…) je považován za zásadní kategorii, která úzce souvisí s výchovným obsahem, v němž se konkretizuje, a s činiteli výchovy, kterých se prakticky využívá k jeho dosažení.“ (Grecmanová, 1999, str. 105) Přestože jsou výchovné cíle ve své původní podobě velmi obecné, snažili se již antičtí filosofové o jejich konkretizaci a o vymezení hlavních výchovných zřetelů podle součástí lidské osobnosti. K tomu jim měly napomoci tzv. složky výchovy. (Grecmanová, 1999)
„Složky výchovy svým obsahem řeší specifické dílčí úkoly výchovy a orientují se na intelektuální, etickou, estetickou, pracovní a tělesnou stránku rozvoje člověka. Ve složkách se tedy odrážejí konkrétní požadavky na rozvoj člověka, a to z hlediska biologického, psychologického a sociálního. Složky se vzájemně doplňují, ovlivňují, vytvářejí výchovnou realitu.“ (Grecmanová, 1999, str. 105)
Doposud se ale různí autoři ve svých názorech na vymezení jednotlivých složek výchovy liší. Nejčastěji se můžeme setkat s členěním složek výchovy na rozumovou, mravní, estetickou, pracovní a tělesnou. Toto dělení vychází z tradičního kritéria, že výchova má formovat základní vztah jedince ke světu. (Grecmanová, 1999) Malach (2007) toto dělení ještě dále rozvíjí a uvádí pět základních složek výchovy:

  • výchova rozumová a názoru na svět
  • výchova mravní
  • výchova pracovní a technická
  • výchova estetická a umělecká
  • výchova tělesná, ke zdraví a zdravému životnímu stylu

Ve své seminární práci se budu podrobněji věnovat mravní výchově.

Klíčová slova

Složky výchovy, mravní výchova, etapy mravní výchovy, cíle mravní výchovy, obsah mravní výchovy, formy mravní výchovy, metody mravní výchovy, metody mravní aktivity

Obsah

1. Složky výchovy
2. Výchova mravní
2.1 Cíle mravní výchovy
2.1.1 Cíle výchovy mravního jednání, kázně a charakterových vlastností
2.1.2 Cíle výchovy společenské
2.1.3 Cíle výchovy humanistické a multikulturní
2.1.4 Cíle výchovy právní
2.1.5 Cíle výchovy občanské a politické
2.2 Obsah mravní výchovy
2.3 Formy mravní výchovy
2.4 Metody mravní výchovy ve školních podmínkách
2.4.1 Metody mravního uvědomování
2.4.2 Metody mravní aktivity
2.5 Etapy mravní výchovy
3. Použitá literatura

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0356 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde