Motivace ke studiu ekonomických oborů

Základní informace

Název práce: Motivace ke studiu ekonomických oborů

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 16 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Zdeněk Vojáček

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Cílem této seminární práce je přehledně vysvětlit pojem motivace, definovat tento pojem, seznámit čtenáře se základními pojmy s ní souvisejícími a aplikovat tento pojem na studenty ekonomických oborů pomocí dotazníku a výsledků z něj vyvozených.

Pokud si položíme otázku, co vlastně znamená slovo motivace a pokusíme se tuto otázku zodpovědět pomocí knih či internetu, nalezneme spousty definic tohoto slova jako například:
„Pod pojmem motivace rozumíme všechny jedinci připisované pochody, které vysvětlují, či dělají srozumitelným, jeho chování.“
Jinou definicí slova motivace je například: „Motivace integruje psychickou a fyzickou aktivitu člověka směrem k vytčenému cíli.“

Takovýchto definic existuje v různých knižních či internetových zdrojích celá řada. Pokud chceme tento pojem zjednodušit, lze říci, že motivace je vnitřní stav dodávající jedinci energii a usměrňující jeho chování při dosahování cíle.

Hybným silám, které nám tuto energii dodávají a které nás usměrňují, říkáme motivy. Celkově je motivační stav vnímán jako vědomá touha (např. touha jíst, pít atp.) Zcela nejstručněji a nejjednodušeji lze říci, že motivace je odpovědí na otázku „PROČ?“

Ke každé činnosti, kterou vykazujeme, ať už se jedná o cokoliv, jsme určitým způsobem motivováni. Motivace tudíž předchází každé realizaci nějakého činu.

Jelikož tato práce byla prezentována studentům ekonomické fakulty, ukažme si konkrétní případ motivace na situaci, která jim určitě není cizí a kterou mnozí z nich možná právě prožívají.

Smýšlejme proto na chvilku právě jako student. Jsme studenti, kteří určitě nemají tolik peněz kolik by chtěli, dostáváme sice nějaké kapesné od rodičů, ale i když pro rodiče je to určitě citelná finanční zátěž, jistě si málokterý student dovolí říci, že jeho kapesné je dostatečné a plně kryje jeho potřeby.
Od rodičů jsme s trochou štěstí jakožto absolventi dostali za úspěšné absolvování maturitní zkoušky automobil, který už však má něco za sebou a bohužel nám po krátké době přestalo fungovat.
Ale máme své sny. Chtěli bychom mít život, ve kterém by se nám dařilo, chtěli bychom být finančně nadprůměrně zajištění, chtěli bychom mít velký nádherný automobil, v budoucnu velký dům, stálé zaměstnání které by nás bavilo a zároveň dávalo snové množství peněz.

Takový sen, pokud to myslíme vážně, se stává naší potřebou. A potřeba jak už jsme zde poukázali, je základním zdrojem motivace. Začínáme přemýšlet, co bychom pro to mohli udělat.
Uvažme, že jsme vyšli střední školu, na které nás dejme tomu bavila ekonomie. Trochu se o ní zajímáme a víme, že ekonomie je obor, který má pestrou minulost, žhavě probíranou přítomnost a velkou budoucnost.
A to je náš motiv k tomu, abychom se rozhodli dejme tomu ke studiu ekonomických oborů, protože ty jsou prokazatelně velice užitečné a v budoucnu určitě užitečnými zůstanou.
Samozřejmě si jako cílevědomý student řekneme, že je škoda zůstat jen u bakaláře a být „jen“ účetní. To by nám určitě nesplnilo naše velké sny. A právě to nás motivuje k tomu, abychom se snažili být ve studiu co nejlepší a dotáhli to přinejmenším na inženýrský titul, který už přeci jen něco znamená.
Tím se motivujeme k dalším větším výkonům. Pokud to se svými cíli myslíme opravdu vážně, je to právě ta potřeba, která nás celou dobu táhne, ten motiv, který nás usměrňuje ke snaze a píli ve studiu. Všechny tyto faktory jsou právě vnitřní motivací.
Pokud přitom známe nějakého člověka, který již tohle všechno dokázal, pak i to nás motivuje k tomu abychom si šli za svým cílem, protože vidíme, že to není nemožné.

Z tohoto příkladu vyplývá, že naší motivaci může výrazně ovlivnit naše okolí a okolí či vidina peněz patří právě mezi motivaci vnější. Podpora ze strany rodičů či přátel může naší motivaci výrazně zvýšit.

Samozřejmě tohle vše je jen pouhý příklad fiktivního studenta, na kterém jsme chtěli poukázat, jak například může motivace ovlivnit naše rozhodování a jak je pro naše rozhodování důležitá.

Klíčová slova

Motivace, Motivace ke studiu, Zdroje motivace, Dělení motivace, Příklad motivace, Učení, Druhy učení, Pojem motivace

Obsah

1 Motivace jako pojem – definice a vysvětlení pojmu
1.1 Zdroje motivace
2.1 Základní dělení motivace
3.1 Konkrétní příklad motivace se zdůrazněním faktorů ovlivňujících motivaci
2 Učení
2.1 Druhy učení
3 Motivace ke studiu
4 Motivace ke studiu ekonomických oborů
4.1 Aplikace do Maslowovy pyramidy potřeb
5 Průzkum - dotazník
5.1 Odpovědi na otázky, grafy a závěry
6 Citace použitých zdrojů


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0332 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde