Miroslav Petříček - Úvod do současné filosofie

Základní informace

Název práce: Miroslav Petříček - Úvod do současné filosofie

Typ práce: Recenze

Rozsah práce: 22 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: PhDr. Jarmila Šťastná

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Cílem práce bylo vytvořit recenzi na dílo Úvod do (současné) filosofie od Miroslava Petříčka. Kniha obsahuje celkem 11 témat, kterými se autor zabývá. Každé toto téma jsem rozebrala a pokusila se vyzdvihnout hlavní autorovu myšlenku. Pokaždé jsem uvedla, jak tato témata vnímám z vlastního pohledu.

V úvodu Petříček objasňuje, proč zvolil právě takovýto název své knihy. Upřesňuje, proč je v názvu slovo „současné“ uvedeno v závorce. Dle jeho názoru filosofie je stejná jak v antice, tak i v dnešní době. Je třeba zjistit, co dělá filosofii filosofií. Sám dodává: „Chtěl jsem touto závorkou naznačit, že by bylo marné mluvit o současní filosofii, kdybychom se již od samého počátku neorientovali v tom, co je filosofie.“
Petříček nemá v úmyslu se zabývat podstatnou otázkou čím se filosofie zabývá a co je jejím tématem. Podle něj, „kdybychom se nechali vést právě touto otázkou a snažili se na ni odpovědět, záhy bychom se ztratili ve spleti různých filosofických systémů.“ Filosofie nemá jedno hlavní téma, kterým se zabývá, je jich mnoho, i když se některá témata postupem času znovu „otevírají“ a objasňují. Teorie poznání, etika, theologie, ideje, kosmologie a další jsou právě těmi již zmiňovanými tématy.
V souvislosti s rozborem Platónovy filosofie, Petříček použil snad jeho nejznámější dílo mýtus o jeskyni. Dle mého názoru, není nutné zde tento mýtus celý dopodrobna převypravovat. Petříček, jak sám říká, v něm spatřuje „symbol filosofie samé, je v něm znázorněno jak její tajemství, tak její dramatičnost“ „ je to rovněž první formulace ideálu výchovy a její nezbytnosti.“ Tento mýtus je přesným popisem toho, jak vznikla filosofie. Přesněji, jak končí mýtické chápání světa ( kde neklademe žádné otázky, protože odpovědi jsou dány předem) a jak vzniká filosofie na základě problematizace. „Tedy je svět filosofie světem ne-jistoty proti dřívějšímu světu jistoty.“
Petříček si tímto výkladem trochu protiřečí. Mýtus o jeskyni vykládá způsobem, jako by nešlo o mýtus, ale již o překonání mýtického světa, tedy o filosofii. Na svou obranu tento mýtus vyložil jako „mýtus o konci mýtu.“ Na úplný závěr svůj rozpor vyřešil tím, že mýtus o jeskyni pojmenoval „ filosofickým mýtem.“

Klíčová slova

Úvod do současné filosofie, Miroslav Petříček, Filosofie, Jednota filosofie, Platón, Kant, Fenomenologie, Husserl, Filosofický problém času, Bergson, Heidegger, Analýza lidské existence, G.Marcel, A.Camus, Dva póly existencialismu, Patočka, Filosofie a jazyk, Existencialismus, Sartra, Wittgenstein, Mlčící filosof, Metafyzika, E.Lévinas, Postmoderna

Obsah

1. Úvod
2. Jednota filosofie: Platón a Kant
3. Fenomenologie E. Husserla: problém smyslu
4. Filosofický problém času: Bergson a Husserl
5. Věda a „přirozený svět"
6. M. Heidegger: analýza lidské existence s otázka bytí
7. G.Marcel a A.Camus: dva póly existencialismu
8. Existencialismus J.- P. Sartra
9. J. Patočka. Filosofie a jazyk
10. L.Wittgenstein: mlčící filosof
11. Metafyzika a E.Lévinas
12. Postmoderna a otevřená struktura
13. Použitá literatura

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0255 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde